Rapport om anskaffelse av sviller til Oslotunnelen

Jernbaneverket har nå mottatt en rapport fra Deloitte som har kartlagt den interne prosessen i Jernbaneverket vedrørende anskaffelse av sviller til Oslo prosjektet sommeren 2012.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

(Foto: Øystein Grue)
Bakgrunnen for at skinner og sviller ikke kunne byttes i sommer, var at Osloprosjektet fikk levert sviller med en ny type befestigelse for skinnene. Endringen av befestigelsen ble oppfattet som liten, men førte til at man ikke kunne benytte det utstyret som var planlagt brukt til å løfte svillene etter befestigelsen og til å løsne og feste skinnene fra svillene. I avtalen med entreprenøren var det forutsatt bruk av sviller med gammel type befestigelse, og arbeidet var planlagt gjennomført med produksjonsutstyr tilpasset denne. Da dette ble oppdaget, var det for kort tid til å skaffe nytt utstyr og teste dette.

Jernbaneverket valgte derfor å utsette utskiftingen av skinner og sviller i tunnelen. Dette arbeidet vil nå bli gjort i forbindelse med annet planlagt vedlikeholdsarbeid, uten at det er nødvendig med en langvarig stengeperiode. Svillene som ligger i tunnelen i dag har en restlevetid på mer enn ti år.

Rapporten fra Deloitte peker på at svakheter i informasjonsflyten mellom ulike enheter internt  i Jernbaneverket er årsaken til at situasjonen oppsto.

Jernbaneverket vil nå gå grundig gjennom rapporten og  vurdere anbefalingene til forbedring av rutiner.