Oslotunnelen sikres for betydelige beløp

- Forbedring av brannsikkerhet i Oslotunnelen er viktig, sier Per Herman Sørlie, assisterende banedirektør. – I 2013 bruker vi 242,5 millioner på brannverntiltak i tunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Reparasjoner etter kabelbrann i Oslotunnelen desember 2012. Foto: Ragnhild Aagesen/ Jernbaneverket.Jernbaneverket er godt i gang med å forbedre planverket for brannvern i Oslotunnelen.

- Revisjoner er viktig for oss fordi det gir forbedringsmuligheter, fastslår Sørlie. – Vi reviderer nå planer og analyser på bakgrunn av brannvesenet og Jernbanetilsynets revisjonsfunn, i tillegg til at vi gjør en rekke fysiske tiltak.
 
I løpet av 2013 har Jernbaneverket arbeidet med å legge inn 49 vifter for røykventilasjon i Oslotunnelen, nytt anlegg for vann til brannvesenet samt bygd nye brannskiller på Nationaltheatret stasjon.
 
- Brannvannet ferdigstilles på nyåret og skal ha en kapasitet på hele 3000 liter i minuttet, forteller Sørlie. - Sammen med de andre tiltakene er dette et komplisert arbeid som har pågått hver eneste natt i 2013. Dette vil forbedre brannsikkerheten betraktelig, samtidig som vi jobber videre med utredninger av  flere tiltak.
 
Sammen med de kommunale brannvesenene har Jernbaneverket etablert en egen styrings- og arbeidsgruppe for å jobbe med brannsikkerheten i jernbanetunnelene i Osloområdet.

- Samarbeidet inkluderer branntilsyn, analyser og dialog om tiltak i tillegg til felles øvelser, opplyser Sørlie. – Vi holder en rekke øvelser, både fullskalaøvelser ute i anlegget samt skrivebordsøvelser.

De siste årene har det vært avholdt fullskalaøvelser i Lieråsen i 2010, Bærumstunnelen i 2011, Oslotunnelen i 2012 og Romeriksporten i 2013.

Samarbeidet med beredskapsetatene har vært svært nyttig for å se alle tunnelene under ett.
- Forslagene fra samarbeidsgruppen gir grunnlag for å gjennomføre nye analyser og tiltak for å videreutvikle beredskapen, sier Sørlie. 
 
Tunnelen blir gradvis sikrere
Oslotunnelen ble bygd i 1980, og tilfredsstilte datidens krav til brannsikkerhet. Disse kravene er skjerpet siden den gang.

- Oslotunnelen er sikrere etter totalfornyelsen de siste tre årene, fastslår Sørlie, og flere brannverntiltak er allerede utført.

Utbedringene som forbedrer brannsikkerheten er blant annet nødbelysning, nye kabler i brannhemmende materialer, takstrømskinne og utbedret kabelkanal. Tunnelen har også fått installert det nye nasjonale nødnettet.