Oslo S stenges for trafikk i ett døgn fra 17/11 kl 12.00

På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid stanser all togtrafikk til og fra Oslo sentralstasjon i ett døgn fra lørdag 17.november kl.1200. Dette er den siste stengningen i forbindelse med fornyelsen av strekningen Etterstad- Lysaker, og den siste stengningen av Oslo S i år.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Skinnebytte på Nationaltheatret. <strong> Tim Mitchley</strong>

Det er en rekke operasjoner Jernbaneverket skal utføre disse 24 timene. Befaring og sluttkontroll av arbeider som er gjort tidligere i år er et eksempel. I tillegg skal det foregå:

• Bytting og sveising av skinner i Oslotunellen
• Pukksuging og vasking av Oslotunellen
• Et nytt rørkryss skal monteres i vestmunningen av tunellen
• Montering av stiger for kabler til brannføringsveier
• Riving av master og portaler for kontaktledning, og skjøting av høyspentkabler på Oslo S
• Reparasjon av støyskjerm i Brynsbakken

I dette døgnet (fra 17/11 kl 12.00 til 18/11 kl 12.00) vil det ikke gå tog mellom Oslo S og Skøyen/Grefsen/Bryn eller Ljan. Alternativ transport er buss eller t-bane.

Vi beklager ulempene for de reisende, og ber passasjerer beregne ekstra tid. 
Mer informasjon kan fås hos Trafikanten, NSB eller Flytoget.