Klart for brannvannsanlegg i Oslotunellen

Oslotunellen skal forsynes med ny brannvannledning, og like før jul signerte Jernbaneverket og Veidekke en kontrakt om oppdraget. Kontrakten er verdt 96 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Distriktsleder Jon Sørby i Veidekke og Karstein Søreide fra Bane Øst undertegnet kontrakten.

- Arbeidene begynner allerede i januar, forteller delprosjektleder Per Erik Langbråthen i JBV. Deretter blir det arbeidet hver natt i togfrie periode ut 2013. I tillegg blir Oslotunellen stengt for arbeider ni dager i juli.

Her er noen av punktene i kontrakten:

  • Det skal legges ca. 4 km med 200 mm vannledning av syrefast stål som skal monteres med klammer på tunnelveggen. Vannledningen skal forlegges i rom under plattformer, i tverrslagstunnel fra Nationaltheatret stasjon til Løkkeveien samt i grøfter i Løkkeveien og på Skøyen.
  • Det skal leveres ca. 100 brannvannsuttak, hvorav de fleste henger på tunnelvegg. Avstand mellom brannvannsuttakene er ca. 100 m. Noen få brannvannsuttak skal i tillegg monteres på plattform på Oslo S og Nationaltheatret stasjon.
  • Det skal installeres avstengningsventiler for ca. hver 200 m. Det etableres seksjonering av vannledningen med plast for hver 300 m for å unngå store spenningsforskjeller mellom vannledning og andre installasjoner i tunellen.
  • 3 pumpestasjoner med 2 pumper i hver stasjon. Pumpestasjonene er lokalisert i eksisterende bygg på Oslo S, i rom under plattform på Nationaltheatret stasjon og i dagsone på areal mellom spor utenfor tunnelportal på Skøyen. På Skøyen skal det etableres et bygg med betonggrunnmur og overbygg. I pumpestasjonene skal det også installeres motorstyrke ventiler og mengdemålere. Pumper og ventiler skal fjernstyres, men skal også kunne styres lokalt. Mengdemålere skal fjernovervåkes. I tillegg legges frem ytterlig en strømforsyning fra et annet innmatningspunkt hos lokal netteier.
  • For styring og overvåking av brannvannsanlegget skal det etableres et nytt overvåkningsanlegg.

Det var egentlig meningen at Oslotunellen skulle få nytt brannvannsanlegg under sommerbruddet på Oslo sentralstasjon, men en anbudsforespørsel tidligere i år endte uten tilbud som Jernbaneverket ville akseptere. - Derfor er det nå er godt å komme i gang, sier assisterende Banedirektør i Bane Øst, Karstein Søreide. Han understreker at det ikke er farlig å kjøre tog i tunellen, men at brannsikkerheten nå blir enda bedre.