Fullt trøkk i Oslo

Mens jernbanen gjennom Oslo er stengt i seks uker er det full aktivitet døgnet rundt på den stengte strekningen. – Vi har revet en masse spor og sporveksler og er i full gang med å bygge nytt, forteller koblingsansvarlig Magne Nordgård.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nye sporveksler heises på plass på Oslo S. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>Allerede etter få dager kom de første nye sporvekslene på plass inne på selve Oslo S, og alt går så langt som planlagt.

- Vi har kommet godt i gang med storjobben, bekrefter koblingsansvarlig Magne Nordgård i Jernbaneverket. Han deler sammen med to andre den omfattende jobben det er å koordinere aktivtetene mellom alle de ulike fagene og stedene det arbeides på. Det er revet en masse spor og kontaktledning, og flere steder er vi i full gang med å bygge nye anlegg, forteller han.

I Brynsbakken, som er hovedforbindelsen ut fra Oslo S nordover, er alle fire sporene fjernet. Nå på torsdag 30/6 holder vi på med å fjerne masser under sporene for å foreta masseutskifting. Kontaktledningsanlegg og bæreåk er revet på Oslo S og vi er i gang med å bygge ny ledning for sporene 10 til 13, sier Nordgård. Inne på stasjonen er også utskiftingen av sporveksler i full gang. Vekslene heises på plass av en skinnegående kjempekran.

I Oslotunnelen er den gamle kontaktledningen nå fjernet og byggingen av strømskinne i taket til erstatning for denne er i gang.

Det skal også legges og kobles inn en mengde nye kabler for signalanlegg og strømforsyning mens strekningen Skøyen – Bryn/Grefsen er stengt. 

I tillegg foregår det en mengde mindre arbeider samtidig, som for eksempel forbedringer på plattformer og gangtuber på Oslo S.  

Hovedpunkter i prosjekt Oslo i 2011:

• Arbeidene vil foregår i Oslotunnelen, Oslo S og Brynsbakken
• Det jobbes døgnet rundt i seksukersperioden togtrafikken er innstilt, i tilegg jobbes det hver natt
• Bygging av kabelkanaler/ rørkryss og kabellegging
• Bygging av nytt kontaktledningsanlegg (kjøreledning) på Oslo S, sporene 8 – 13
• Montering av nye master og åk.
• 36 nye sporveksler
• 3 nye sporkryss
• 4 kilometer spor skiftes ut med nytt på Oslo S og i Brynsbakken
  Strekke ny kontaktledning Oslo S i sporene 8 til 13
• Bygges strømskinne i taket for alle spor i Oslotunnelen
• Utskifting av 13 stk sporvekselvarmegrupper
• Legge tilførselskabler og varmeelementer i 48 stk sporveksler.

Prosjektet videreføres neste år og skal stå ferdig i løpet av 2012. Total kostnad for oppgradering av infrastrukturen Etterstad – Lysaker er 1,6 milliarder kroner. Målet er en oppetid i infrastrukturen på 99,4 prosent.
Flere nye sporveksler har allerede kommet plass i sporene. <strong> Foto 30/6-11: Njål Svingheim </strong>