Europas største videovegg på Oslo S

Togpassasjerer på Oslo S som har gløttet opp langs veggen i sentralhallen har sett den ta form i løpet av sommeren. Torsdag ble den nye informasjonstavlen på Oslo S satt i drift.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foto: Torgald SørliInformasjonstavlen er på 60 kvadratmeter og består av 100 LCD-skjermer. Dette er nå den største videoveggen for trafikkinformasjon i Europa. Passasjerene vil oppdage at den nye tavlen har bedre kontrast og lesbarhet, og at tavlen også gir informasjon ved trafikkavvik.

Nytt er også at alle tog står oppført kronologisk (nær- og fjerntrafikk er blandet). Den analoge klokka er beholdt – men den har ingen bevegelige deler fordi den er fremstilt grafisk. Den er supplert med digitale klokker øverst på hver ramme.

Hele tavlen veier seks tonn, og utgjør 513 tommer.

Opprustning av jernbanen
Den gamle informasjonstavlen med lysstoffrør var fra 1999. Det ble etter hvert vanskelig å skaffe reservedeler til den, og i sommer ble den demontert og erstattet. Arbeidet er en del av Jernbaneverkets arbeid med å fornye jernbanen i Oslo i sommer. Tavlen er sammen med det nye interiøret i tubene (gangene ned til plattformene fra hallen) det første synlige beviset på arbeidet når togpassasjerene kommer tilbake mandag 6.august.