Bytte av sviller og skinner i Oslotunellen utsettes

Deloitte Norge AS skal på oppdrag av jernbanedirektøren kartlegge hva som førte til at det ble levert sviller med andre spesifikasjoner enn planlagt til årets arbeider i Oslotunnelen. Bytte av sviller og skinner i tunnelen må utsettes.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Da jernbanedirektøren i forrige uke ble kjent med at de ble levert andre sviller til Oslotunnelen enn det entreprenøren kunne legge inn, ble det umiddelbart besluttet at revisjonsselskapet Deloitte Norge AS skal kartlegge alle forhold knyttet til leveransen. Deloitte skal bringe klarhet i fakta, avdekke årsaken til den situasjon som er oppstått og foreslå eventuelle tiltak. Selskapet har fått frist til å levere en rapport i løpet av august.

Jernbaneverket hadde lagt opp til å bytte sviller og skinner i den sterkt trafikkerte tunnelen mens den allikevel var togfri i sommer. Dette arbeidet er ikke kritisk i forhold til målsettingen med det store fornyelsesprosjektet i Oslo, nemlig å få ned antall feil i infrastrukturen og dermed oppnå bedre punktlighet på togene. Alle gamle og slitte komponenter som påvirker punktligheten blir skiftet som planlagt.

De sviller som i dag ligger i Oslotunnelen har fortsatt en levertid på ca ti år, og det er derfor ikke kritisk å få byttet dem nå. Jernbaneverket vil utføre dette arbeidet på et senere tidspunkt, men det er ikke aktuelt å stenge Oslotunnelen i seks nye uker for å få gjort utskiftingen. Sviller og skinner blir byttet i forbindelse med annet planlagt arbeid i tunnelen i tiden fremover.

At det ble levert sviller med en annen spesifikasjon enn det som entreprenørens maskin kunne benytte, ble oppdaget for seint til at man kunne bestille nye sviller. Det var heller ikke mulig på kort tid å skaffe en maskin i Europa som kunne legge ned de leverte svillene.