Bedre brannsikkerhet på Nationalteatret stasjon

I desember startet arbeidet med å montere brannskillere på Nationaltatret stasjon. De nye branntekniske skillene skal bestå av rulleporter som tilpasses eksisterende bygningsmasse.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De nye branntekniske skillene skal ha en brannmotstand på 2 timer og skal etableres ved østre oppganger fra plattform 1-2 og 3-4 på Naionalthetret stasjon. Disse vil også tilleggsbeskyttes med sprinkling. Utgangene mot vest har en brannmostand på 60 minutter. Samtidig skal det også monteres brannskille oppe i overgangen mellom T-bane- og togstasjonen. Dette skal også danne eiendomskille mellom ROM Eiendom og det kommunale Kollektivtransportproduksjon.
- Dette er en del av det nye brannkonseptet i Oslotunellen, sier byggeleder Finn Poppe. Dette innebærer også brannvann som kommer i 2013.    

Eksisterende brannskiller skal fjernes. Deler av oppdraget kan gjennomføres på dag/kveld, men en større del av oppdraget må forutsettes gjennomført på natt i den publikumsfrie perioden.