Arbeidene på Drammenbanen i gang

Natt til lørdag ble togtrafikken mellom Oslo s og Drammen stanset, og i løpet av noen timer var materialer, maskiner og mannskaper i gang.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fram til torsdag er det to anleggsområder på strekningen; ett i Oslo fra sentralstasjonen og ut til Vækerø, og ett mellom Asker og Drammen. På sistnevnte strekning er det klargjøring for FATC, mens det i Oslotunnelen er montering av brannvifter og brannvannsslange.
Prosjektlededer Martin Algrøy var selv ute i pukken i helgen for å se at alt gikk som det skulle. Og det gjør det, ifølge mannen som nå er inne i sitt fjerde sommerbrudd på rad i Oslo. For kapasitetsøkende tiltak er fire sporvekslere på mellom Skøyen stasjon og Olsens Enke allerede byttet.

Prosjektleder Martin Algrøy på plass. Foto: Torgald Sørli
 – I Oslotunnelen ligger vi til og med foran skjemaet. Men det må holdes stramme tøyler. Selv om det er færre operasjoner og lettere å holde oversikten enn seks ukers bruddet  i fjor, er det desto mindre slakk og kortere tid å hente seg inn på.

 Bytte av anvisere på Skøyen stasjon er en av mange opersjoner under bruddet. Foto: Torgald Sørli

FATC
står for full automatisk togkontroll, og reagerer ikke bare på rødlyskjøring, men også på for høy fart. Dette arbeidet ble også startet på lørdag, og arbeidet skal være ferdig natt til torsdag. Resten av uka kjører togene mellom Drammen og Lysaker, med buss inn til byen.

Ragnar Gjelseth og Hilde Stensrud kontrollerer plassering av baliser på Drammen stasjon. Foto: Kai-Tore Rønold.