Nytt spor på 7 minutter

Vestfoldbanen var i høst stengt i seks uker for å ferdigstille nytt dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg. Mens banen var stengt, ble det jobbet døgnet rundt for å få det nye dobbeltsporet klart for trafikk.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Årsaken til den lange stengeperioden var blant annet at det nye sporet krysset det gamle tre steder, derfor kunne ikke nytt spor ferdigstilles uten at trafikken ble stoppet på det gamle sporet.

Ett utfordrende krysningspunkt var planovergangen på Barkåker.  Ny bane er bygd i et 350 meter langt nedsenket betongtrau gjennom Barkåker. Betongtrauet var bygd ferdig frem til begge sider av planovergangen før stengeperioden. 

I stengeperioden ble planovergangen fjernet og dobbeltsporet ble ferdigstilt.

 

Vi har hatt et kamera på plassen som har dokumentert hele prosessen. Seks ukers arbeid og 27 389 bilder har blitt til en 7 minutter lang video som viser hele byggeprosessen.

God fornøyelse!