Dette er bygd på Barkåker - Tønsberg

7. november 2011 var en viktig milepel for Vestfoldbanen. Da ble en ny modernisert strekning tatt i bruk og vi er ett skritt nærmere en dobbeltsporet jernbane mellom Oslo og Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nytt dobbeltspor Barkåker - Tønsberg hadde byggestart 2. mars 2009, og tidlig om morgenen den 7. november 2011 kunne det første persontoget ta sporet i bruk.

Det er bygd 5,8 km med dobbeltspor mellom Skotte nord for Barkåker og Tønsberg stasjon, inkludert den 1,75 km lange Jarlsberg tunnelen og ca. 1900 meter med oppgradert enkeltspor.

Gjennom Barkåker sentrum er den nye banen bygd i ett nedsenket betongtrau for å redusere barrierevirkningene av banen gjennom sentrum. 
Gjennom Barkåker går sporet i et nedsenket betongtrau. (Foto: Freddy Samson Fagerheim)

I tillegg til de jernbanetekniske anleggene, er det bygd en landbruksbru helt i nord, en landbruksundergang ved Sverstad, en gang/sykkelbru over sporet ved gamle Barkåker stasjon, og til slutt en splitter ny vei bru til FV 540 (Barkåkerveien).  FV 540 er bygd om til miljøgate med ny atkomst fra Barkåker næringsområde like sør for Barkåker. Dette er tiltak som har bidratt til at vi kunne legge ned12 planoverganger på denne strekningen.
Nytt dobbeltspor gjennom Barkåker. Til venstre ligger ny gang og sykkelbru og øverst til høyre den nye fylkesvegbrua. Foto: Jarle Foss 

Inn mot Tønsberg ligger den 1,75 km lange Jarlsbergtunnelen. Tunnelen går inn under Tomsbakken (RV 19) og kommer ut ved Frodegata i Tønsberg like uten for Tønsberg stasjon. Dermed har vi snudd kjøreretningen i sløyfa gjennom Tønsberg sentrum. Dvs at togene som kommer nordfra, kommer ut av tunnelen og kjører rett inn på stasjonen. Sløyfa passeres først på veien videre sørover.
Jarlsbergtunnelen er 1, 75 km lang og går under Frodeåsen i Tønsberg. Foto: Trine K. Bratlie Evensen 

Gevinst
Reisetidsreduksjonen mellom Tønsberg og Drammen er på minst fem minutter, og på enkelte avganger opp mot ni minutter. 

Tønsberg – Drammen eksempel
Før: Fra Tønsberg kl. 06:59 til Drammen kl. 07:49  = 50 min
Nå:  Fra Tønsberg kl. 06:59 til Drammen kl. 07:44  = 45 min

Reisetid Drammen – Tønsberg eksempel
Før: Fra Drammen kl. 15:22 til Tønsberg kl. 16:14 = 52 min
Nå:  Fra Drammen kl. 15:15 til Tønsberg kl. 15:58 = 43 min

Et viktig skritt videre
Mange har hengt seg opp i at det ikke er dobbeltspor på den siste biten mellom Jarlsberg tunnel og Tønsberg stasjon. Årsaken til det er at Barkåker – Tønsberg ble utstyrt med et midlertidig signalanlegg (NSI 63), i påvente av at Jernbaneverket skulle få på plass en rammeavtale for anskaffelse av signalanlegg frem til utbygging av ERTMS begynner.  

Nytt signalanlegg på Tønsberg stasjon er planlagt utbygd i 2015. Frem til det skjer, er det viktig å huske på at 5,8 km er kun en liten bit, men et viktig skritt på veien til en modernisert dobbeltsporet bane mellom Drammen til Porsgrunn