Vi er i rute!

Etter halvgått løp ligger Barkåker – Tønsberg godt i rute til å åpne for trafikk mandag 7. november. Av drøyt 1000 sjekkpunkter og nær 31 000 arbeidstimer som var planlagt i det seks uker lange bruddet på Vestfoldbanen, er nå over halvparten sjekket ut.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det jobbes på flere steder langs den nye strekningen, og det er stor innsats som legges ned disse ukene i Tønsberg.

På Barkåker gikk grunnarbeidene unna i en fei og allerede tre dager før planen sto betongtrauet ferdig støpt og var klart for utkjøring av ballastpukk. Nå er påkoblingspunktet i nordenden ferdigstilt og sporet gjennom Barkåker er ferdigbygd. I tillegg er begge kryssingspunktene på hvv Hestehagen og Berg ferdigstilt.  Dette betyr at det er sammenhengende dobbeltspor fra Brekke nord for Barkåker til utløpet av Jarlsbergtunnelen. 

Trauet på Barkåker sto ferdig tre dager før planen og her er Wiebe godt i gang med å pakke det nylagte sporet. Foto: Terje Walle

Kjellelia er kanskje det området det har vært knyttet mest spenning til. Dette er svært synlig for omgivelsene og det er mange som har undret seg over hvordan vi skal klare å koble sammen sporene her når høydeforskjellen er såpass høy.  Nå er alle masser som skulle sprenges og pigges vekk kjørt ut, og vi er godt i gang med å bygge opp underbygningen.  Den nye banen begynner å ta form og man ser jo nå at høydeforskjellen er jevnet ut over det 800 meter lange strekket. Her skal det være klart for sporbyggerne 26. oktober.   

Et prosjekt som dukket opp på siden av prosjektet var å skifte ut to Jernbanebruer i sløyfa gjennom Tønsberg. De nye bruene (her ble en bru erstattet med to) ble heist på plass 7. oktober og sporet er på plass over den nye brua.

Den nye brua over Halfdan Wilhelmsens allé ble heist på plass torsdag 13. oktober og sporet kommer på plass i løpet av uke 42.

Selv om sporet er på plass de fleste stedene, så er det fortsatt mye jobb som gjenstår. Kontaktledningsanlegget er bygd ferdig på deler av strekningen, men det gjenstår fortsatt en del jobb før KL-anlegget etter planen spenningsettes mellom Barkåker - Tønsberg av uke 43 og i Kjellelia uka etter.

Elkraft og tele er en viktig del av et jernbaneanlegg. Tele anleggene består blant annet av fiber- og kobberkabler for kommunikasjon til GSM-R, VHF, nødnett, GSM/mobilt internett og overvåkningsanlegget. Elkraftanleggene omfatter all lavspent strømforsyning, høyspentanlegg, nettstasjoner og nødlys i tunnelen.  Her er det lagt mange meter kabel og det er utført ufattelig mange koblinger, men nå er uttestingen godt i gang.

På strekningen Barkåker – Tønsberg bygges det et tradisjonelt signal anlegg av typen NSI 63 i påvente av at det blir besluttet et enhetlig signalanlegg for hele Vestfoldbanen. Signalmontørene jobber på spreng - med sluttkontrollørene hakk i hæl og de ligger godt i rute til uttestingen av anlegget som etter planen starter opp 28. oktober.

Optimismen råder i Tønsberg med andre ord. De daglige statusmøtene lukker stadig nye punkter. Det er selvfølgelig ikke alt som går helt etter planen og noen frister flyttes, men det er ingen kritiske aktiviteter som er utsatt, derfor kan vi fortsatt si at toget går 7. november.