Vestfoldbanen stenges i seks uker for innkobling av ny strekning

Jernbaneverket er i ferd med å ferdigstille nytt dobbeltspor Barkåker- Tønsberg. Vestfoldbanen blir derfor stengt mellom Holmestrand og Skien mens sluttarbeidene pågår. Togene erstattes med buss i hele perioden. Banen stenges 23. september kl. 22:20 og 7. november skal det nye dobbeltsporet være klart for trafikk.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her ved Barkåker skal den nye banen krysse den gamle. <strong>Foto: Jernbaneverket/Jarle Foss </strong>Det skal utføres anleggsarbeider flere steder på den nye banen mellom Barkåker og Tønsberg. I denne saken finner du informasjon om de viktigste arbeidene samt informasjon om hvordan trafikken avvikles mens banen er stengt. Mer informasjon om de ulike arbeidene finner du i menyen til høyre.

Arbeider ved Kjelle

Ved Kjelle skal dagens nordgående spor kobles sammen med det sørgående i den hensikt å snu kjøreretningen i sløyfa gjennom Tønsberg. Her blir det arbeider døgnet rundt i perioden banen er stengt for trafikk.

Arbeider langs Farmannsveien

Sporet mellom jernbanebrua over Eckersbergsgate i Tønsberg og tunnelen skal byttes ut i sin helhet. Dagens spor skal fjernes, underbygningen skal masseutskiftes og det skal bygges nytt spor. Her skal det også bygges fundamenter for støyskjermen som skal opp langs sporet mot Farmannsveien.

Ny jernbanebru over Eckersbergsgate

Jernbanebrua over Eckersbergsgate skal også byttes ut i løpet av denne perioden. Selve rivingen av den gamle brua skal utføres natt til 27. september. Det vil foregå forberedelser i forkant av dette og den nye brua er på plass ca. 8 oktober.

Heving av brua over Halfdan Wilhelmsens allé

Jernbanebrua i bunnen av sykehusbakken skal heves med en meter. Vi starter med å rive 330 meter av sporet og alt jernbaneteknisk anlegg som er i tilknytning til brua. Deretter skal den gamle brua rives. Ny bru heises på plass og er klar for spor og jernbaneteknikk 19. oktober.

Barkåker

På Barkåker krysser det nye dobbeltsporet over den gamle banen midt i planovergangen. Her blir det mye jobb for å fjerne planovergangen for så å bygge ferdig trauet som banen skal gå i. De første tre ukene av stengeperioden må det påregnes støyende arbeider døgnet rundt. Jernbaneverket ønsker å presisere at støynivået blir omtrent som det var mens grunnarbeidene pågikk på Barkåker, forskjellen er at de ikke opphører kl. 19 om kvelden, – de pågår hele døgnet.

Trafikkavvikling i perioden 23. september til 7. november

Fra fredag 23.september til søndag 25. september pågår arbeider mellom Drammen og Holmestrand. Buss for tog kjøres mellom Drammen og Stokke. Fra søndag 25. september kl. 13:30 til kl. 23:59 Buss kjøres mellom Holmestrand og Stokke.

Mandag 26. september til mandag 7. november kl. 04:40

 Buss mellom Holmestrand og Skien. Det er verdt å merke seg at avgangstidene for bussene vil bli 5-20 minutter tidligere en oppsatt i togtabellen. Dette fordi tog i retning Oslo skal gå i rute fra Holmestrand/Drammen.

Mer informasjon om buss for tog er å finne på www.nsb.no .

Egen rutetabell for perioden, klikk her.

Den nye banen sett nordover fra Barkåker sentrum. <strong> Joto: Jernbaneverket/Jarsle Foss </strong> Fra 7.november går togene på den nye banen. <strong>Foto: Jernbaneverket/ Jarle Foss</strong>