Tønsberg: siste storstøp på Jarlsbergtunnelen

Torsdag 20. januar var det klart for den siste store støpen på Jarlsbergtunnelen i Tønsberg. Det var drøyt 200m2 av taket på betongportalen mot Tønsberg som ble støpt i kulda denne torsdagen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Jarlsbergtunnelen som går gjennom Frodeåsen i Tønsberg er 1750 meter lang, hvorav 223 meter utgjør betongkulverter med portal i hver ende. Betongkulverten mot Tønsberg er 73 meter lang, og det var kun deler av taket som gjensto før hele tunnelen er hel fra portal til portal.


Fugleperspektiv. Foto: Freddy Samson Fagerheim

Den siste støpen var drøyt 200m2 stor og en meter tykk. Det gikk med 170m3 med betong på den ti timer lange støpejobben. Bertil Melby, lærling hos Reinertsen AS hadde full kontroll på betongslangen.

Kaldt!
Byggeleder Ole Johan Aas-Haug kan fortelle at det var en liten utfordring at gradestokken viste -10 grader fra morgenen av, men det var ikke akkurat overraskende, så dette har de planlagt med.

-Det ble lagt presenning over armeringa og det er kjørt på med varme under presenningen i hele natt. Når første betongbilen var på plass i dag tidlig var det rundt 50grader i forma, forteller Aas- Haug.

En annen utfordring er at den gjenstående delen som skulle støpes, ligger midt i betongkulverten, og den skal da skjøtes inn i det som er støpt tidligere. Det krever at den betongen som er støpt tidligere også må varmes opp for å forhindre at betongen fryser før den herder. Vi må ikke under 5 grader sier Aas-Haug.

Dette er tatt hånd om ved at det er støpt inn varmekabler i den eksisterende betongen og det er satt ut temperaturmålere som leses av jevnlig for å følge med på temperaturen.

Bygd i flere etapper
Det virker kanskje litt rart at man lar det gjenstå et parti midt i kulverten til slutt. Årsaken til det er at Jarlsbergtunnelen kommer ut under dagens jernbane ut av Tønsberg.  Derfor er betongportalen støpt i flere etapper, og deler av jernbanen er flyttet litt fram og tilbake, mens arbeidene med betongportalen har pågått. Den ytterste delen ble bygd først slik at banen kunne flyttes tilbake til sin permanente trase over portalen, før man fortsatte på innsiden av jernbanen og inn mot fjellet.

Videre arbeider
Når støpen er ferdig, skal den få lov til å herde fjør tilbakefyllingen rundt kulverten begynner om et par ukers tid.

Fortsatt gjenstår det arbeider med portalen til rømningstunnelen i Kjellelia, før hele tunnelen kan erklæres ferdig, disse arbeidene pågår nå og er beregnet ferdige til våren. Støpearbeidene pågikk tett inntil trafikkert spor, ved Frodegata i Tønsberg. 

Dobbeltsporet Barkåker – Tønsberg skal etter planen tas i bruk i november 2011.