Tønsberg: Reinertsen bygger Kjelleliaentreprisen

Onsdag 13. april inngikk Jernbaneverket kontrakt med Reinertsen AS om bygging av den siste grunnentreprisen på Barkåker – Tønsberg, UBT03 Kjelleliaentreprisen. Kontraktsverdien er kroner 46.438.814 (eks mva).

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kjellelia i Tønsberg. Her skal det bygges drøyt 600 meter med spor som kobler sammen øvre og nedre spor ut av Tønsberg.Det ligger an til en relativt travel anleggsperiode for Reinertsen og Jernbaneverkets byggeledelse - med byggestart 14. april og ferdigstillelsesdato 7. november. Sluttdatoen er ufravikelig, for da settes det trafikk på nytt spor.

Grunnet ønske om tidlig oppstart av arbeidene og signering av kontrakt før påske ble undertegnelsen foretatt i to runder, først hos direktør Arnfinn Hardersen hos Reinertsen AS og så den 13. april på kontoret på Vestfoldbanen av prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum.

Reinertsen AS er ikke helt ukjent med Barkåker – Tønsberg prosjektet. De har allerede hatt grunnarbeidene på UBT 01 Jarlsbergentreprisen. Da som en del av AF Jarlsberg, et arbeidsfellesskap mellom Reinertsen og LNS.  

Arbeidet med dobbeltsporet Barkåker – Tønsberg startet opp i mars 2009 og planlagt ferdigstillelse er 7. november. UBT 03 er den siste grunnentreprisen som settes i gang og hensikten med den er å snu kjøreretningen i sløyfa gjennom Tønsberg. For å få til dette må dagens nordgående spor kobles sammen med dagens sørgående spor ut av Tønsberg.

I Kjellelia går det i dag to jernbanespor i to høydenivåer. Øvre nivå er dagens spor fra Oslo mot jernbanesløyfa og Tønsberg stasjon, mens sporet på nedre nivå kommer fra Tønsberg stasjon og går videre mot Sandefjord/Skien. Det nye sporet i Kjellelia skal forbinde øvre nivå fra jernbanesløyfa med nedre nivå mot Sandefjord/Skien.

Når det nye dobbeltsporet tas i bruk, vil da tog fra Oslo komme ut av Jarlsbergtunnelen og kjøre inn på Tønsberg stasjon. Deretter kjører det sløyfa før det fortsetter videre mot Sandefjord/Skien. Dette gir reisende mellom Tønsberg og Oslo en tidsbesparelse på drøyt fire minutter.