Statsråden til Tønsberg

Mandag 16. mars kommer Samferdselsminister Liv Signe Navarsete til Tønsberg for høytidelig å markere anleggsstarten for nytt dobbeltspor Barkåker - Tønsberg. Prosjektet har lagt opp til et arrangement på Jarlsbergjordet v/Tomsbakken, hvor statsråden skal foreta det første spadetaket på anlegget.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidene er igang på Jarlsbergjordet i Tønsberg. Her kommer AF Jarlsberg til å ha hovedriggen sin.2. mars startet arbeidet med første grunnentreprise UBT 01 Jarlsbergentreprisen. Det er AF Jarlsberg, et arbeidsfelleskap bestående av Reinertsen AS og LNS AS, som skal bygge den første grunnentreprisen. Den består av 4,4 km dobbeltspor fra Barkåker syd til Tønsberg.

Nå jobbes det med å etablere riggområder for entreprenøren i Kjellelia og på Jarlsbergjordet. På Jarlsbergjordet ved Tomsbakken skal entreprenøren ha hovedrigg med kontorer og sovebrakker. Denne må på plass fort.

Det skal bygges tunnel gjennom Frodeåsen. Tunnelen skal drives fra et tverrslag i Kjellelia. Her startet Jernbaneverket forberedende arbeider i februar for å klargjøre området mest mulig for entreprenøren, som nå klargjør riggplassen før tunnelarbeidene starter opp.  

Entreprenøren ønsker å komme i gang med tunnelarbeidene så snart som mulig, og det jobbes mot en oppstartsdato for tunnelen 27. april. Fremdriften på dagsonen vil være avhengig av tunnelfremdriften, da sprengstein fra tunnelen skal benyttes til fylling i den nye traseen i dagen.