Sprenging og stenging i Frodeåsen

I uke fire tar Jernbaneverket fatt på en milepæl på dobbelsporet mellom Barkåker og Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Sprengingen av den nye jernbanetunnel gjennom Frodeåsen nærmer seg et kritisk punkt hvor vi skal krysse veitunnelene med bare 2,5 til 3 meters klaring, midt inne i fjellet.

Sikkerheten viktigst
Over en periode på omtrent fire uker kommer veitunnelene gjennom Frodeåsen til å bli stengt ca 100 ganger.

Ved hver salve som skal sprenges må tunnelene være bilfri, og i etterkant av hver sprenging skal tunnelene kontrolleres nøye av våre geologer før trafikken settes på igjen.

Hvor lenge tunnelene blir stengt hver gang er avhengig av om det oppstår uventede situasjoner som må håndteres forløpende. Det viktigste er sikkerheten til arbeidsfolkene og alle berørte, derfor tar vi ingen sjanser og stenger tunnelene når det er påkrevd.

Stenges utenom rushkjernene
Sprengingen over veitunnelene skal etter planen ta ca fire uker, men om fjellet byr på uventede utfordringer kan det ta lengre tid.

Det planlegges med omtrent 100 stenginger i løpet av perioden vi krysser veitunnelene og derfor er det viktig at trafikkantene påvirkes minst mulig. Derfor vil det ikke foregå sprenging og stenging i den travleste rushtiden.

Dersom det ikke dukker opp uforutsette ting, blir ikke tunnelene stengt mellom 0700 og 0900 om morgenen, og mellom 1500 og 1700 om ettermiddagen. På denne måten tar vi mest mulig hensyn til rushtrafikken.