Snorklipping på Barkåker

Onsdag 21. september var det klart for en ny milepel på Barkåker. Da var fylkesordfører Per Eivind Johansen på plass for å klippe snora på den flunkende nye brua som nå svinger seg over det nye dobbeltsporet. Brua som er en del av fylkesvei 540 er bygd av Jernbaneverket som en del av jernbaneprosjektet Barkåker – Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fylkesordføreren klippet snora og erklærte den nye veienfor åpnet.Det var folksomt på brua da snorklippingen foregikk. Både skolen og barnehagen som ligger i nærheten hadde tatt turen for å delta i arrangementet. Det innebar at nær 200 av fremtidens brukere var tilstede på markeringen.  Det var også flere av naboene til anlegget. 

Fylkesordføreren snakket varmt om toget og beina som miljøvennlige transportmåter og berømmet Jernbaneverket for å ha levert fra seg et så flott anlegg. Han smilte litt da han konstaterte at dette var absolutt den billigste måten for fylkeskommunen å fornye veianleggene sine. For nå var det Jernbaneverket som hadde tatt både jobben og regninga. 

Første bilist som passerte i hver retning fikk overrakt blomster da trafikken ble sluppet på. Deretter satte alle gjestene kursen mot klubbhuset til Barkåker IF, der det ventet marsipankake og boller. 

Fylkesvei 540 Barkåkerveien krysset dagens jernbanespor på en planovergang i Barkåker sentrum.  Her skal også det nye dobbeltsporet som bygges gjennom Barkåker krysse, og veien måtte legges om. Jernbaneverket har derfor lagt om Barkåkerveien og samtidig bygd den om til en miljøgate på deler av strekningen. Planovergangen er nå stengt for godt og graves vekk allerede til helgen.

Når Barkåker – Tønsberg tas i bruk, så forsvinner 12 planoverganger. Planovergangen i Barkåker sentrum er nevnt, i tillegg vil planovergangen i Tomsbakken bli historie. Som erstatning for disse har Jernbaneverket bygd ny fylkesveibru på Barkåker, en ren gang- og sykkelbru ved dagens planovergang på Barkåker og en landbruksbru på Brekke, nord for Barkåker.  I tillegg er det bygd to jordbruksunderganger langs den nye strekningen.

De totale kostnadene for veianlegget er ca. 50 millioner kroner. Dette inkluderer ombyggingen til miljøgate, fylkesveibru, gang- og sykkelbru, lys støyskjerming og grøntanlegg.