Nattarbeider i Tønsberg 2. - 3. april

Fra lørdag 2. april kl.11:50 til søndag 3. april kl.12:40 innstilles all togtrafikk mellom Oslo S og Stokke. Årsaken er anleggsarbeider flere steder på strekningen Lysaker – Drammen - Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Når Vestfoldbanen er stengt erstattes alle innstilte tog med buss mellom Oslo S og Stokke.
Togene vil kjøre i rute fra Stokke og bussene fortsetter videre for avstigning i retning Larvik/Skien. Det er derfor ikke nødvendig å bytte til over til tog i Stokke hvis du skal reise fra Oslo til Sandefjord. Se www.nsb.no for nærmere informasjon om buss for tog.

Arbeider som skal utføresAnleggsveien skal bygges langs fjellskjæringen på innsiden av sporet til høyre. Til venstre i bildet ligger deler av Statens Park i Tønsberg. Foto: Jernbaneverket
I Tønsberg skal det i forbindelse med at Kjelleliaentreprisen snart starter opp, bygges en anleggsvei langs sporet fra portalen til Jarlsbergtunnelen og videre mot Kjelle. For å få plass til anleggsveien må det sprenges og pigges vekk fjell. Da dette ligger tett opptil sporet, må det uføres når kjørestrømmen er koplet ut. Dette arbeidet vil medføre støy for de nærmeste naboene.

På Barkåker skal det bygges en kabelkanal under sporet like sør for planovergangen i sentrum. Dette er arbeid som hovedsakelig skal pågå på dagtid og ved behov kan det bli litt kveldsarbeid på lørdag. Her forventes det ikke mye støy utover gravemaskinen som vil være i bruk.

Jernbaneverket understreker at enkelte anleggstog vil trafikkere sporene mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene også mens anleggsarbeidene pågår.