Kjelleolla åpnet for publikum

Fredag 30. mars kunne en fornøyd prosjektleder fjerne gjerdene som har stengt av publikums adgang til Kjelleolla i Tønsberg det siste halve året. Området rundt Kjelleolla er tilbakeført og de siste målingene viser at kvaliteten vannet som renner ut i olla er bra.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

En fornøyd gjeng ser at vannet i Kjelleolla er som det skal. Fra venstre: Anette Werkland, Ole-Johan Aas-Haug og Jan Mange Nakken fra Jernbaneverket, og Geir Johansen fra Tønsberg kommune.

 Av sikkerhetsmessige årsaker ble det ble besluttet å stenge av Kjelleolla for publikum i september 2011. Da var det stor anleggsvirksomhet i Kjellelia i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet Barkåker – Tønsberg, og man ønsket ikke publikum så tett inn på anleggsområde hvor det foregikk sprengning, pigging, boring etc. 

Prosjektleder Jan Magne Nakken innrømmer at han var litt engstelig for at vannet i olla plutselig skulle bli borte da de sprengte og boret i fjellet overfor olla. Han forteller at de har vist stor forsiktighet når de har jobbet i nærheten av kilden. Kvaliteten på ollevannet hvar blitt målt jevnlig, og siste måling, i januar, viste at vannet var bra, opplyser Nakken, og legger til at Tønsberg kommunen har overtatt målingene igjen.

I byloven fra 1276 -"Codex Tunsbergensis" - er Kjelleolla omtalt som "Frodekelda". Navnet er også hugget inn i stenmuren bak vannkummen. Kjelleolla er Tønsbergs eneste naturlige vannkilde, og hele byens befolkning er opptatt av vannet i Kjelleolla. Tønsberg kommune måler jevnlig vannkvaliteten og målingene ligger ute på hjemmesidene til kommunen. Det er mange som tar turen til Kjelleolla for å slukke tørsten eller for å hente kaffevann.