Jernbanebroen i Tønsberg skal heves

Vestfold fylkesting vedtok denne uka at den problematiske jernbanebroen ved sentralsykehuset i Tønsberg sentrum skal erstattes med ny og høyere bro. Jernbaneverket har fått oppdraget, og prislappen på 48 millioner dekkes av Stortinget som har avsatt midler i ”Tønsbergpakken”.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbanebroen i Halfdan Wilhelmsens alle’ og som inngår i jernbanesløyfa gjennom Tønsberg sentrum, har i alle år vært et smertensbarn med kun 3,1 meter passeringshøyde og dermed  hindret buss- og lastebiltrafikk på den viktige fylkesveien.

Statens vegvesen som forvalter byens gjennomgangsåre, har etter Fylkestingets vedtak gitt Jernbaneverket Utbygging /Vestfoldbanen oppdraget med å utføre jobben. Utbygging har lenge forberedt bruarbeidene etter avtale med samferdselsmyndighetene.

Jernbaneverkets delprosjektleder, Roar Johansen forteller at timingen for broskiftet er god med den seks uker lange stengingsperioden i høst i sikte på Vestfoldbanen.  For mellom 24.september til 7.november hvor det nye dobbeltsporet fra Barkåker skal koples på dagens bane, kommer også den nye jernbanebroen i sykehusbakken på plass.

- Med dagens store trafikk på Vestfoldbanen så var dette egentlig eneste mulighet for realisere fylkesmyndighetens mangeårige ønske om å få gjort noe med jernbanebroen, forteller Johansen. – Vi må  heve nærmere 330 meter av dagens enkeltsporede strekning før den nye jernbanebroen kan  heises på plass en drøy meter høyere (4,2 m) enn dagens ’problembarn’. Det er prosjektert en stålbro formet som et ’trau’ med tett bunn og som dermed også vil hindre plagsom nedbør i hodet på passerende fotgjengere og billister.

Fylkesordfører, Per–Eivind Johansen er svært glad for det enstemmige vedtaket i Fylkestinget. – Dette er prisen vi må betale for å ha sentralsykehuset fortsatt beliggende i Tønsberg sentrum. Viktig at sykehuset fremstår mest mulig funksjonelt og lett tilgjengelig både for legetransporter og publikum, forteller han til Tønsberg Blad.

I den lokale mediedebatt har mange ment at det ville være både kostnadsbesparende og enklere å senke veien under broen. Dette har vært vurdert av Statens vegvesen og forkastet. En slik løsning ville trolig ikke bli billigere fordi nåværende brokar og fundamenter måtte rives og erstattes med nye. Dessuten ligger det plenty kommunale ledninger i bakken og stigningen i sykehusbakken ville blitt for stor.

Broa i bunnen av sykehusbakken skal heves èn meter, da blir det plass til lastebil, buss og større uttrykningskjøretøy.