Jarlsbergtunnelen har hull i begge ender

Onsdag 1. september kl. 18:20 smalt gjennomslagssalva i Jarlsbergtunnelen på Vestfoldbanen, og med det er en av prosjektets store milepæler oppnådd. Skytebas for anledningen var statssekretær i Samferdselsdepartementet Lars Erik Bartnes.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Lars Erik Bartnes står klar til å fyre av gjennomslagssalva. Skytebas Erling Hundhammer gir instruksjoner (Foto: Bjørn Melleby)

Flere prominente gjester var tilstede på markeringen som fant sted inne i Jarlsbergtunnelen. Fylkesmann i Vestfold Erling Lae, Varafylkesordfører Tom Eberhard Holte og Ordføreren i Tønsberg Petter Berg var blant de fremmøtte som fikk oppleve smellet inne i tunnelen.

I en nisje 200 meter unna stuffen fyrte Bartnes av salva som åpnet fjellet mot Tønsberg, etterpå ble gjennomslaget  feiret på tradisjonelt vis med konjakkskål på røysa.

Drøyt 1550 meter tunnel er sprengt ut siden første tunnelsalve gikk av 11. mai 2009. Og tunnelarbeidene har gått uten uforutsette problemer kan byggeleder Odd Johansen fortelle. -Den største utfordringen underveis var kryssingen av veitunnelen som ligger 2,5 meter under jernbanetunnelen, men vi listet oss over og det gikk helt etter planen, akkurat som selve tunneldrivingen avslutter Johansen.

Første gjennomslag gikk mot Tomsbakken 30. juni. Gjennomslaget mot Tønsberg markerer at drivingen av tunnelen er ferdig, selv om det fortsatt gjenstår mye arbeid før tunnelen er klar for togtrafikk.

Det vil fortsatt forekomme sporadiske mindre sprengninger i forbindelse med etablering av kummer, grøftrensk osv. Videre skal tunnelen sikres før de jernbanetekniske arbeidene starter opp. Det skal legges sviller og skinner, signalanlegg og kontaktledning for togene skal monteres. Ennå tar det ett drøyt år før tunnelen er ferdig.