Informasjonsmøte på Barkåker

Det blir stor aktivitet på Barkåker denne høsten. Det nye dobbeltsporet skal kobles til, den nye fylkesveibrua skal tas i bruk og planovergangen i sentrum skal fjernes. Jernbaneverket inviterer til åpent informasjonsmøte tirsdag 23. august for å informere litt mer om høstens arbeider.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Møtet finner sted:

Tirsdag 23. august kl. 18, på klubbhuset til Barkåker IF.

Vi vil blant annet gi ytterligere informasjon om:

Støyende arbeider
Fra 23. september til 7. november stenges Vestfoldbanen for trafikk mellom Holmestrand og Stokke. I denne perioden skal dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg ferdigstilles helt. Dette innebærer stor aktivitet på Barkåker, blant annet fordi at planovergangen må fjernes for å kunne bygge ferdig betongtrauet og det nye sporet.

Det vil pågå arbeider døgnet rundt i denne perioden. De tyngste grunnarbeidene vil bli utført de første to-tre ukene, og da må det påregnes en del støy.

Planovergangen på Barkåker må fjernes før det nye dobbeltsporet kan bygges ferdig. Fylkesveien som i dag krysser over planovergangen legges om og får ny atkomst litt lenger sør for sentrum (foto: Jernbaneverket/Jarle Foss)

Åpning av fylkesveibrua og omlagt Barkåkervei
Før vi kan fjerne planovergangen, må veitrafikken legges om til den omlagte delen av Barkåkerveien, som da får tilkomst via den nye brua ved Barkåker industriområde. Dette er planlagt utført i dagene før 23. september.

Gående og syklende
Gangbrua som er bygd ved Barkåker stasjon, kan ikke ferdigstilles før togtrafikken er lagt over til nytt spor. I mellomtiden skal det bygges en gangrampe fra stasjonssiden som gjør brua gangbar i påvente av ferdigstillelse. Denne blir bygd i begynnelsen av den togfrie perioden.

Det må imidlertid forventes at det blir to-tre dager hvor det ikke er mulig å krysse over sporet ved dagens planovergang. De gående og syklende får en omvei via Fylkesveibrua disse dagene. Det er bygd fortau også på fylkesveibrua. 
Vi beklager ulempen for de myke trafikantene og har fokus på å få brua i gangbar stand raskest mulig.