Informasjonsmøte om Kjelleliaentreprisen

Som en del av arbeidene med dobbeltsporet Barkåker - Tønsberg, skal det også utføres arbeider med sporet ved Kjellelia. Det er klar for oppstart av Kjelleliaentreprisen og Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte før arbeidene starter.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 

Arbeidene som skal utføres vil medføre mye støy for nærliggende boliger og bygninger. 

Jernbaneverket ønsker derfor å invitere til informasjonsmøte hvor vi orienterer om arbeidene som skal foregå.

Det arrangeres et eget møte for alle som jobber på Statens Park. Møtet finner sted i
auditoriet bygg D, onsdag 30. mars kl. 15:00.

Samme ettermiddag inviterer vi til åpent informasjonsmøte for alle berørte og interesserte. Møt opp på

Statens Park, auditoriet i bygg D (Statens vegvesen).  Onsdag 30. mars kl. 18:00.

På møtet stiller prosjektledelsen til Jernbaneverket, samt representant fra utførende entreprenør. Det blir gitt informasjon om planer og fremdrift for de ovennevnte arbeidene.

 Mer  informasjon om Kjelleliaentreprisen finner du her