Hva skjer på Barkåker?

Tirsdag 23. august inviterte Jernbaneverket til informasjonsmøte på Barkåker. På agendaen sto informasjon om høstens arbeider. Ikke alle hadde anledning til å stille på møtet, derfor legger vi her ut en kort oppsummering av de viktigste sakene. Presentasjonen fra møtet finner du i menyen til høyre.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vestfoldbanen stenges i seks uker
Fra fredag 23. september kl. 22:20 til mandag 7. november kl. 04:40
stenges Vestfoldbanen mellom Holmestrand og Larvik/Skien. I perioden 23. september 22:20  til 25. september kl. 13:00 er den også stengt mellom Drammen og Larvik/Skien. I hele denne perioden erstattes togene med buss. Årsaken er at det nye dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg skal kobles til og tas i bruk. For mer informasjon om buss for tog se: www.nsb.no/rutetider

Det blir en krevende og intensiv periode for å ferdigstille arbeidene – både for Jernbaneverket, entreprenørene våre og ikke minst naboer og omgivelsene rundt anlegget. Her er derfor en kort oppsummering av hva som skal foregå på Barkåker i forkant av- og under den seks uker lange stengeperioden.

FV. 540 Barkåkerveien
Som en del av jernbaneprosjektet er FV. 540 Barkåkerveien bygd om til miljøgate med ny atkomst ved Barkåker industriområde. Det er bygd en ny veibru som sikrer planfri kryssing over dobbeltsporet sør for sentrum, og hastigheten er satt ned til 4o km/t.

Onsdag 21. september setter vi trafikk på den nye veien og vi stenger samtidig planovergangen for bil-, sykkel- og gangtrafikk.  Det vil bli en form for markering når vi åpner for trafikk på den nye brua.

Illustrasjonen viser Barkåker etter utbyggingen.  Den nye fylkesveibrua ses til venstre i bildet der den krysser over det nye dobbeltsporet. Planovergangen ved Kornifabrikken midt i bildet er fjernet og banen går i et nedsenket betongtrau gjennom sentrum.

Gang- og sykkel bru
Ved dagens planovergang bygger vi gang- og sykkel bru. Den er bygd ferdig så langt det lar seg gjøre, og kan ikke ferdigstilles før togtrafikken er lagt om til nytt spor. Planlagt ferdigstillelse er i desember 2011. I mellomtiden lager vi en midlertidig gangrampe som gjør brua gangbar mens arbeidene pågår. Denne gangrampa er klar til bruk fra 27. september. I perioden 21. -27. september må dessverre gående og syklende belage seg på litt omvei når de må benytte den nye fylkesveien på sin ferd til og fra sentrum.

Støyende arbeider
De første tre ukene av stengeperioden må det forventes støyende arbeider døgnet rundt. Vi ønsker å presisere at støynivået blir omtrent som det var mens grunnarbeidene pågikk på Barkåker, forskjellen er at de ikke opphører kl. 19 om kvelden – de pågår hele døgnet.

Den første helgen går med til å fjerne spor og jernbaneteknisk anlegg på- og rundt planovergangen. Deretter skal hele planovergangen graves vekk og massene transporteres ut langs linja nordover.  Dette er forventet ferdig i løpet av den første uka.   

Andre støyende arbeider som følger er:
  • Spuntvegg skal kappes og fjernes, ca. to – tre dager.
  • Kalksement stabilisering av grunnen ca. to døgn. 
  • Peling for det siste brukaret til gangbrua. Denne jobben er planlagt på dagtid. 
  • Deretter skal vi bygge ferdig trauet, fylle på med ballast, bygge spor og annet jernbaneteknisk anlegg.
  • De siste par ukene er satt av til uttesting av anlegget. 
  • 7. november setter vi trafikk på nytt spor. 

     Denne informasjonen skal vi også distribuere i postkassene på Barkåker i løpet av uke 36. Dersom du bor på Barkåker og ikke mottar informasjonen, ta kontakt med Trine Bratlie Evensen, tlf. 913 26 266 (tkb@jbv.no) Det er viktig for oss at vi når alle med informasjonen fremover.