Hva skjer i Halfdan Wilhelmsens allé ?

Jernbanebrua og sporet over Halfdan Wilhelmsens allé skal som kjent heves med en meter som en del av trafikkregulerende tiltak rundt sykehuset. Brua er i dag for lav til at busser og lastebiler kan kjøre under, og det har jo skjedd at en og annen lastebil har satt seg fast i et forsøk på å liste seg under.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbanebrua i sykehusbakken skal heves med én meter

Forberedelsene startet opp i mai og vi har gjort klart mye av grunnarbeidet. Selve utskiftingen skal foregå når Vestfoldbanen stenges fra 23. september til 7. november. Dere som bor i området rundt vil merke at det blir økt aktivitet på sporet i forkant og under disse ukene. 

Jernbanebrua her i Haldfan Wilemsens allè skal heves med en meter. Forberedelsene er godt igang. Foto: Freddy Samson Fagerheim

Når Vestfoldbanen stenges 23. september kl. 22:20, starter vi med å rive 330 meter av sporet og alt jernbaneteknisk anlegg som er i tilknytning til brua. Deretter skal den gamle brua rives. Denne jobben utføres i løpet av den første helgen og det vil foregå arbeider døgnet rundt denne helgen.

Resten av perioden har entreprenøren planlagt å jobbe fra kl. 06:00 til 22:00 alle dager unntatt søndag. Dersom noe uforutsett oppstår, må natt- eller søndagsarbeid vurderes.  Vi vil i så fall varsle særskilt om dette dersom det blir aktuelt.

Arbeider som er planlagt utført i perioden er:

·         Riving av de gamle landkarene til brua

·         Riving av 330 meter spor og tilhørende jernbaneteknisk anlegg

·         Peling for landkar til ny bru

·         Masseutskifting med lette fyllmasser

·         Montering av to nye landkar, elementer og tilbakefylling av masser

·         Nye KL-fundamenter

·         Støyskjermer

·         Innheising av ny stålbru

·         Klargjøring for bygging av spor og jernbaneteknisk anlegg

·         Bygging av spor og nytt kontaktledningsanlegg

Alle arbeider er planlagt ferdige til 30. oktober. Den siste uken skal brukes til uttesting av anlegget før vi setter trafikk på det nye sporet 7. november.

Stengning av Halfdan Wilhemsens allè
Halfdan Wilhelmsens allè stenges mellom krysset ved Engata og innkjøring til kirkegården mens arbeidene med jernbanebrua pågår. Veien stenges fra 23. september kl. 19:00 til ca. 19 oktober kl. 01:00.  Omkjøring blir skiltet.