Gjennomslag i Jarlsbergtunnelen

Onsdag ettermiddag den 30. juni kl. 18:02 smalt den første gjennomslagssalva i Jarlsbergtunnelen i Tønsberg. Dermed var en stor milepæl oppnådd for Nytt dobbeltspor Barkåker – Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det var utbyggingssjef Ole Konttorp som var skytebas for anledningen og gleden var stor da blå himmel kom til syne bak røysa. Både entreprenørens og byggherrens folk på plass på røysa for den tradisjonelle markeringen.

Jarlsbergtunnelen inngår i Jarlsbergentreprisen til prosjektet Nytt dobbeltspor Barkåker – Tønsberg. Det er AF Jarlsberg- som er ett arbeidsfellesskap mellom Reinertsen AS og Leonard Nilsen & Sønner AS som har entreprisen.

Totalt er den nye dobbeltsporstrekningen mellom Barkåker og Tønsberg 7,7 km, hvorav Jarlsbergtunnelen utgjør 1750 m. Tunnelarbeidene startet opp i april 2009 og driften har stort sett gått som planlagt. Den største utfordringen var nok da veitunnelen ble passert med drøyt to meters klaring, men også det gikk på skinner.

Snart hovedgjennomslag
Det gjenstår nå drøyt 140 meter mot Frodegata før det er fullt gjennomtrekk i tunnelen, og dersom alt går etter planen får vi hovedgjennomslaget en av de første ukene i september. Da dukker det nok opp en annen prominent gjest også.

Når sprengningsarbeidene avsluttes i tunnelen, starter etterarbeider som f.eks. grøfterensk og vann- og frostsikring. Og rett over nyttår rykker entreprenørene for de jernbanetekniske anleggene inn i tunnelen.

Tunnelen åpnes for ordinær togtrafikk høsten 2011.

 Konjakkskål på røysa! Utbyggingssjef Ole Konttorp og byggelder Odd Johansen gratulerer LNS med godt utført jobb.