Første grunnentreprise til AF Jarlsberg

Torsdag 5. mars inngikk Jernbaneverket kontrakt med AF Jarlsberg for bygging av den første grunnentreprisen UBT01Jarlsbergentreprisen, på Nytt dobbeltspor Barkåker – Tønsberg. AF Jarlsberg er ett arbeidsfelleskap bestående av Reinertsen AS og Leonhard Nilsen & Sønner AS og verdien på kontrakten er 365,8 millioner kroner eks. mva.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Utbyggingsdirektør Jon Frøisland er flankert av adm.direktør Arnfinn Hardersen i Reinertsen (t.v.) og prosjektleder Geir Halvorsen i Leonhard Nilsen & Sønner AS. Foto: Olav NordliKontrakten omfatter bygging av nytt dobbeltspor fra Barkåker syd til Tønsberg. En strekning som utgjør 4,4 km av de totalt 5,8 km med dobbeltspor som skal bygges fra Barkåker til Tønsberg.


Entreprenørfirmaene har fordelt arbeidene seg i mellom ved at 1, 75 km tunnel gjennom Frodeåsen skal drives av LNS, mens Reinertsen tar seg av alt arbeid som skal utføres i dagen.

Entreprisen inkluderer også midlertidig omlegging av jernbanelinjen ved søndre tunnelportal i Tønsberg, samt midlertidig omlegging av RV 19 ved Tomsbakken for bygging av nordre tunnelportal.

Noen betongkonstruksjoner blir det også. Tre betongportaler samt en ny undergang for lokalvei ved Hestehagen.

Startskuddet for arbeidene i marka gikk 2. mars. Denne grunnentreprisen skal ferdigstilles i april 2011. UBT 02 Barkåkerentreprisen blir neste grunnentreprise. Denne kunngjøres i mai og det er byggestart i september 2011.