Eckersbergsgate og Halfdan Wilhelmsens allé midlertidig stengt

Når Vestfoldbanen først blir stengt i seks uker fra 23. september, utnyttes tiden godt. I tillegg til at dobbeltsporet Barkåker - Tønsberg skal ferdigstilles, skal det også byttes ut to bruer i Tønsberg sentrum. Mens arbeidet med bruene pågår, blir veien under midlertidig stengt for all trafikk.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fylkesvei 459 -Halfdan Wilhelmsens allé
Fra fredag 23. september til onsdag 19. oktober blir Halfdan Wilhelmsens allé stengt for gjennomkjøring ved jernbanebrua. Dette gjelder også gang- og sykkeltrafikk. Årsaken er at jernbanebrua over Halfdan Wilhelmsens allé skal heves med én meter. Dette er et tiltak for å bedre tilgjengeligheten til Sykehuset og inngår som en del av veipakke Tønsberg, fase 1.  

Omkjøring blir skiltet via Dietrichs vei og Håkon V. gate.

Fylkesvei 461 -Eckersbergsgate
Fra mandag 26. september til søndag 9. oktober blir Eckersbergsgate stengt for gjennomkjøring ved jernbanebrua. Dette gjelder også gang- og sykkeltrafikk. Årsaken er at jernbanebrua over Eckersbergsgate skal byttes ut.

Omkjøring blir skiltet via Tomsbakken og Halfdan Wilhelmsens alle (ved Tønsberg stasjon). Gang- og sykkeltrafikk kan også benytte Kjellengveien.

Begge tiltakene utføres av Jernbaneverket og samordnes i tid med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg for å utnytte en seks ukers togfri periode høsten 2011. 

 På kartet fra google er veiene som stenges merket med rødt, og omkjøringsalternativ er merket med grønt. Se forøvrig skilter på plassen.