Byggestart Barkåker-Tønsberg avklart

Strekningen Barkåker - Tønsberg på Vestfoldbanen får byggestart i begynnelsen av 2009. Prosjektet er byggeklart og regjeringen kunngjorde 31.mars 2008 at bevilgninger til oppstart kommer på statsbudsjettet for 2009.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På Vestfoldbanen er det hittil bygd 17 km med dobbeltspor. Tidsspunkt for oppstart av Barkåker - Tønsberg er usikkert.Planene for strekningen var opprinnelig klare allerede i 2000, men utbyggingen ble den gang stilt i bero. I statsbudsjettet for 2007 ble det imidlertid avsatt midler til å gjennomgå og oppdatere anbudsmaterialet med sikte på anleggstart. Byggestarten vil skje i januar 2009.


Jernbaneverket har utført oppdateringen av anbudsmaterialet, og nødvendig grunnerverv er gjennomført.