Buss for tog på dagtid

Fra mandag 15. august til 23. september i tidsrommet 08:25-13:45 på alle hverdager, erstattes togene med buss på strekningen Skien/Larvik - Holmestrand. Årsaken er anleggsarbeider som skal utføres tett inntil sporet ved Kjellelia i Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Anleggsarbeidene utføres som en del av den pågående dobbeltsporutbyggingen fra Barkåker til Tønsberg. Utbyggingen har pågått siden mars 2009 og nå er sluttspurten i gang. Mandag 7. november tar det første toget i bruk det nye dobbeltsporet. Men før det blir det dessverre en lang periode med buss for tog på Vestfoldbanen.

Buss for tog på dagtid
Fra 15. august til 23. september kl. 08:25 – 13:45 på alle hverdager blir det buss for tog mellom Skien/Larvik og Holmestrand. Da skal det bores, sprenges og pigges ved Kjellelia i Tønsberg. Av sikkerhetsmessige hensyn må togtrafikken innstilles mens denne type arbeid pågår tett inntil eksisterende spor.

http://www.nsb.no/ finner du nærmere informasjon om rutetidene som gjelder. I tillegg blir det hengt opp plakater på de berørte stasjonene. NSB vil også ha kundeveiledere i Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord og Larvik.

NB! Avgangstiden for bussene på strekningen Skien-Skoppum vil bli 5-20 minutter tidligere enn oppsatt i tabellen. Dette fordi tog i retning Oslo S skal gå i rute fra Holmestrand.


Vestfoldbanen stenges i seks uker
Fra fredag 23. september kl. 22:20 til mandag 7. november kl. 04:40 stenges Vestfoldbanen helt for trafikk mens det nye dobbeltsporet fra Barkåker til Tønsberg kobles til.

I denne perioden kjøres det buss for tog mellom Holmestrand og Larvik/Skien. Togene går i rute fra Holmestrand og bussene vil ha tidligere avgang fra stasjonene mellom Skien og Skoppum for å rekke toget i Holmestrand. Det blir gitt ytterligere informasjon og oppdaterte rutetabeller når stengningsperioden nærmer seg. Følg med på www.nsb.no og www.jernbaneverket.no

Det er mye fjell som skal sprenges vekk i mellom sporene ved Kjelle før det kan bygges nytt spor her. For å få unna mest mulig før den seks uker lange stengeperioden til høsten, blir banen også stengt på dagtid fram til 23. september.