Buss for tog på Vestfoldbanen 2-3. oktober

Fra lørdag 2. oktober kl. 11:50 til søndag 3. oktober kl. 12:50 innstilles all togtrafikk mellom Drammen og Larvik/Skien på Vestfoldbanen. Årsaken er anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her ved Eckersbergsgate like utenfor Tønsberg stasjon skal det helgen 2.-3. oktober legges inn en anleggsveksel. (Foto: Freddy Samson Fagerheim)Mens Vestfoldbanen er stengt erstattes alle innstilte tog med busser mellom Drammen og Larvik/Skien, og togene retning Oslo og Lillehammer venter i Drammen på bussene som kommer sørfra.

Blant annet skal det legges inn en anleggsveksel (sporveksel) like uten for Tønsberg stasjon. Anleggsvekselen skal benyttes i forbindelse med transport av jernbaneteknisk materiell til Jarlsbergtunnelen, og den skal fjernes når det nye dobbeltsporet står ferdig.

Jernbaneverket understreker at enkelte anleggstog vil trafikkere sporene mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene også mens anleggsarbeidene pågår.