Beredskapsøvelse i Jarlsbergtunnelen

Tirsdag 1. november gikk 167 markører fra lokale foreninger og lag i Tønsberg om bord på et BM70 tog på Skoppum stasjon i Vestfold. Toget skulle spore av i Jarlsbergtunnelen i forbindelse med en fullskala beredskapsøvelse som må gjennomføres før tunnelen kan åpnes for trafikk. Øvelsen avdekket ingen store mangler og Barkåker – Tønsberg kan åpnes som planlagt mandag 7. november.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Scenariet for øvelsen var at toget skulle spore av i Jarlsbergtunnelen og at kjøreledningen ble liggende ved siden av toget.  167 markører deltok i øvelsen og fire av dem var så “hardt skadet” at de måtte fraktes ut av tunnelen på Argo, brannvesenets nye spesialtilpassede redningskjøretøy.

Argo Avenger 8x8 er en spesialtilpasset brannbil som med enkle grep kan bygges om til en skinnegående bil. Argo skal brukes til å frakte nødvendig utstyr inn i tunnelen og skadede personer ut av tunnelen. Selv om brannvesenet har prøvekjørt doningen i forkant, så var dette første gangen den ble benyttet til å evakuere personer. En spesialtilpasset tilhenger hadde romslig plass til to bårer, noe som bidro til at evakueringen av de skadde gikk mye enklere. 

Prosjektleder Jan Magne Nakken forteller at det tok litt tid før øvelsen kom ordentlig i gang. Årsaken til forsinkelsen var en misforståelse hos mannskapet på en Unimog som var bestilt for å sikre at linjen var klar for å ta i mot toget. Oppgaven ble tatt litt i overkant alvorlig og det ble utført en full inspeksjon av KL- anlegget mellom Skoppum og Tønsberg før toget fikk grønt lys. 

-Målet med en slik øvelse er jo å avdekke feil og mangler som vi kan lære av i etterkant.  Vi skal derfor ha et eget evalueringsmøte med alle involverte parter for å gjennomgå alle erfaringene, fortsetter Nakken som legger til at alle involverte var fornøyde med gjennomføringen selv om det dukket opp noen feil.

Et problem som dukket opp var en svakhet på sambandsnettet. Dette førte til at de som sto på utsiden av tunnelen mistet kontakten med dem som var inne i tunnelen. Feilen medførte at det tok litt tid før vi kunne starte evakueringen.  Men dette får vi rettet opp, så sambandet er på plass når vi åpner for persontrafikk mandag 7. november, sier Nakken.

I tillegg fikk Argo litt problemer med å passere en sporveksel ved tunnelutgangen da den rygget ut av tunnelen med hengeren. Dette ble løst på stedet og skapte ikke nevneverdige problemer for evakueringen når man først var klar over problemet. 

Noe som fungerte strålende var nødlysene som er montert i tunnelen.  1700 nødlyslarmaturer er montert på tunnelveggen i begge retninger. Lyset fra disse, kombinert med brede gangbaner og håndløper langs veggene gjorde det uproblematisk for passasjerene å ta seg ut av tunnelen. Selv de som var litt dårlige til bens kom seg greit ut på egenhånd

For Nakken & Co gjenstår siste innspurt, før første tog slippes på sporet tidlig mandags morgen. Vi har god kontroll og er sikre på at toget går 7. november avslutter Nakken.

 Det første persontoget som kjørte inni Jarlsbergtunnelen simulerte en avsporing i forbindelse med beredskapsøvelsen.

 En "hardt skadet" person evakueres ut av toget.

 Argo er på vei

En av de skadde flyttes over på Argo

Argo rygger ut av tunnelen med de skadde på tilhengeren.