Barkåkerveien asfalteres

Det vil pågå asfaltarbeider på Barkåker 29. og 30. mars. Mellom Sportsveien og Nyveien legges nå det første laget av asfalt, også kalt bærelaget.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Etter en lang periode med gravearbeider i Barkåkerveien er det endelig klart for asfaltering. Foto: Terje Walle

Asfalteringen starter opp tirsdag 29. mars og ferdigstilles i løpet av onsdag 30. mars.  I tillegg til strekningen mellom Sportsveien og Nyveien, skal også noen felter mellom planovergangen og Korni asfalteres.

Det blir begrenset fremkommelighet så lenge dette pågår, og noen eiendommer vil for korte perioder miste atkomsten. Entreprenøren vil ta kontakt med den enkelte før asfalteringen starter opp utenfor den aktuelle innkjørselen.

Resterende asfaltering er planlagt uført i siste halvdel av mai. I mellomtiden skal det blant annet jobbes med fortau og fundamenter for master for lys og skilt.  Vi håper å være helt ferdige med tilbakeføringen av veien innen midten av juni.   

Jernbaneverket beklager ulempene vi påfører omgivelsene, men vi håper på forståelse for at arbeidene må utføres.