Barkåker: planovergang ved Brekke stenges

Fra mandag 11. april stenges planovergangen ved Brekke. Denne overgangen vil forbli stengt fram til Brekke bro ferdigstilles i desember 2011. Alternativ atkomst til turområdet blir gjennom Jernbaneverkets anleggsområde fra Barkåker sentrum. NB! Av sikkerhetsmessige årsaker vil det ikke være tillatt for gående og syklende å ta seg gjennom anleggsområdet, dette er kun tillatt med bil.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Stengt planovergang 
Årsaken til at planovergangen må stenges nå, er at underbygningen for sporet i kryssingsområdet skal bygges ferdig. Allerede første uka etter påske blir det lagt nytt spor nord for Brekke bru. 

Den nye brua ved Brekke, skal erstatte planovergangen. Den kan imidlertid ikke ferdigstilles før trafikken er lagt om til nytt spor, fordi det siste fundamentet skal stå midt i traseen til eksisterende spor.  Derfor får vi nå en periode uten kryssingsmulighet ved Brekke.

Jernbaneverket skilter omkjøring via sitt anleggsområde, med innkjøring ved plan- overgangen i sentrum. Denne veien benyttes til atkomst for Barkåkerveien 9 samt for turområdet. 

Det er forbudt for gående og syklende å ferdes på anleggsområdet. Det blir imidlertid tilrettelagt for parkering helt i nord slik at det er mulig å ta seg fram til turområdet med bil. 

Litt informasjon om bussgrava
I forbindelse med at det har pågått arbeider i Barkåkerveien/Nyveien, ble bussgrava ved Kantarellveien gjort kjørbar for personbiler.  Av hensyn til myke trafikkanter som ferdes langs Barkåkerveien og av hensyn til anleggsgjennomføringen, har kommunen valgt å holde bussgrava åpen for de som bor i området rundt bussgrava frem til Barkåkerveien ferdigstilles i juni. Spørsmål knyttet til dette kan rettes til Tønsberg kommune v/Thor Nordskog tlf. 481 30 972.

Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål om Jernbaneverkets arbeider kan rettes til:
Byggeleder Terje Walle, telefon 916 56 275 (wate@jbv.no)
Trine K. Bratlie Evensen, telefon 913 26 266 (tkb@jbv.no)