Barkåker: Barkåkerveien stenges mellom Nyveien og Korni fra 20. september

Barkåkerveien skal legges om og bygges som en miljøgate gjennom sentrum. I høst starter de forberedende arbeidene, som hovedsakelig består av VA-arbeider på strekningen mellom planovergangen og Nyveien.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Barkåkerveien stenges mellom Nyveien og Korni (se stiplet linje) fra 20. september.Fra 20. september og ut året stenges Barkåkerveien (Fv540) mellom Nyveien og Korni, i forbindelse med at Jernbaneverket utfører VA-arbeider som en del av ombyggingen av veien.

Gangpassasje opprettholdes, det samme gjelder atkomst til eiendommer og butikk.
Arbeidene skjer etappevis og Jernbaneverket kontakter berørte huseiere før gravearbeidene starter ved den aktuelle eiendommen.

I denne perioden er det ikke mulig å bruke Barkåkerveien som gjennomkjøringsvei mellom Hortensveien og Gullikrysset. Omkjøring via Tomsbakken skiltes i begge ender.

Bussrute V-117 Tønsberg – Barkåker får siste stopp for Barkåker ved Korni. Dvs. at stoppene Barkåker, Fritsø, Fritsølia og Barkåker Nyveien utgår i denne perioden.
For ytterligere informasjon om midlertidig ruteendring for V-117 se www.vkt.no

Kontaktpersoner i Jernbaneverket
Byggeleder Kjell Bjarne Lillekvam likj@jbv.no tlf. 952 10 464
Byggeleder Terje Walle wate@jbv.no tlf. 916 56 275
Informasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tkb@jbv.no tlf. 913 26 266