Kjelleliaentreprisen i Tønsberg: Martinsen & Duvholt hårfint foran.

Fredag 28. januar på slaget kl. 13:00 var det klart for anbudsåpning på den siste grunnentreprisen til Barkåker – Tønsberg. Det var tre tilbydere og det var bare snakk om tusenlapper som skilte mellom to med lavest tilbud.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De tre som leverte tilbud var (tilbudssum eks. mva):  

Reinertsen Anlegg ASkr. 48.439.214,00
Veidekke Entrprenør ASkr. 42.618.577,90
Martinsen og Duvholt ASkr. 42.580.662,00

Jernbaneverkets kontraktsrådgiver Øystein Islann, opplyser at pris er en av tre faktorer som vektlegges i evalueringen som nå starter opp. I tillegg til pris, evalueres oppdragsorganisasjonen og hvordan de har tenkt å løse oppdraget. Kontraktssignering er planlagt medio mars og planlagt anleggsstart er 14. april.

Arbeidet med Barkåker – Tønsberg har pågått siden mars 2009, og planlagt åpning er i november 2011. UBT 01 Jarlsbergentreprisen hadde oppstart i mars 2009, mens UBT 02 Barkåkerentreprisen startet i september samme år.

UBT03 Kjelleliaentreprisen er den siste av i alt tre grunnentrepriser på Barkåker – Tønsberg prosjektet. Selv om det er en forholdsvis liten entreprise kun 640 meter med spor, så er det faktisk den viktigste jobben som må gjøres for at det nye dobbeltsporet kan tas i bruk.

Det nye dobbeltsporet fra nord (Oslo) kommer direkte inn på Tønsberg stasjon, i motsatt retning av det som er tilfellet i dag. Videre mot Sandefjord/Larvik/Skien vil toget da kjøre motsatt vei gjennom jernbanesløyfa i Tønsberg, og det må bygges nytt tilknytningsspor mot sør – i Kjellelia.

I Kjellelia går det i dag to jernbanespor i to høydenivåer. Øvre nivå er dagens spor fra Oslo mot jernbanesløyfa og Tønsberg stasjon, mens sporet på nedre nivå kommer fra Tønsberg stasjon og går videre mot Sandefjord/Skien. Det nye sporet i Kjellelia skal forbinde øvre nivå fra jernbanesløyfa med nedre nivå mot Sandefjord/Skien.

Det er en komplisert jobb som skal gjøres. Det er trange forhold og det vil i store deler av anleggsperioden, fra april til september, være drift på eksisterende spor som ligger midt i anleggsområdet. I en seks ukers periode fra september til november, innstilles all togtrafikk mens sammenkoplingen fullføres. 
 Kjelleliaentreprisen skal koble de øvre sporet (midt i bildet) sammen med det nedre sporet. Fjellknauset midt i bildet skal sprenges og pigges. Deler av fjellet på oversiden av sporet til høyre i bildet, skal også pigges vekk. Mye av arbeidet på utføres mens sporene er i drift.