Anlegget av ny Vestfoldbane i gang

Mandag 16.mars svingte samferdselsminister Liv Signe Navarsete grabben og markerte at anlegget av en moderne Vestfoldbane er gjenopptatt. Arbeidene på den 7,8 kilometer lange strekningen Barkåker – Tønsberg er dermed i gang for fullt. Samtidig varslet samferdselsministeren at også anlegget på de andre parsellene på Vestfoldbanen kommer i gang fortløpende.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsministeren svingte selv grabben på en stor gravemaskin for å markere byggestarten like ved den kommende Frodeåsen tunnel ved Tønsberg. (Foto: Njål Svingheim)
- Jeg er glad for at arbeidet med Vestfoldbanen endelig er i gang igjen etter å ha stått på stedet hvil i noen år. Dette prosjektet medfører ikke bare nytt dobbeltspor, 12 planoverganger blir også lagt ned. Det gir igjen bedre miljø for omgivelsene, sa ministeren.  - Å få ned reisetiden til Oslo til én time, betyr mye for å øke attraktiviteten til jernbanen. Vi ser at både godstrafikken og persontrafikken øker og nå er vi godt i gang med en fornying av Vestfoldbanen, sa hun. I løpet av få år er det vår ambisjon at reisetiden skal ned til en time mellom Oslo og Tønsberg, Fredrikstad og Hamar, sa Statsråden

Også jernbanedirektør Elisabeth Enger, utbyggingssjef Ole Konttorp, fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H), fungerende ordfører Petter Berg (H), stortingsrepresentantene Steinar Gullvåg (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV) troppet opp på riggområdet ved Tomsbakken for å markere starten på byggingen av dobbeltsporet.

-Jernbaneverket går med glede i gang igjen med Vestfoldbanen, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. Den forrige parsellen ble åpnet i 2001, da vi fikk dobbeltspor fra Kobbervik og fram til Holm. Nå skal vi legge vekt på å bygge et godt anlegg for befolkningen, togbrukerne og omgivelsene, sa Enger. Vi skal holde budsjettene, vi skal holde tiden og anlegget skal gå godt inn i landskapet.

Neste delstrekning som skal bygges er strekningen Holm – Holmestrand og videre til Nykirke. Etter planen skal byggestart kunne skje der i 2010. Den nye banen fra Larvik til Porsgrunn skal kunne få byggestart i 2011.

Fakta Barkåker – Tønsberg
Prosjektet omfatter 7,8 kilometer ny jernbane. Gjennom Frodeåsen bygges det en 1750 meter lang dobbeltsporet tunnel. Ni planoverganger legges ned når delstrekningen er ferdig, deriblant Tomsbakken planovergang. Prosjektet er delt opp i tre entrepriser og åpningen er planlagt til høsten 2011. Kostnaden er 1,4 milliarder kroner, og reisetiden reduseres med 3-4 minutter Oslo – Tønsberg.

Les mer om Vestfoldbanen her.