Arkiv

 • Tønsberg: Reinertsen bygger Kjelleliaentreprisen

  Onsdag 13. april inngikk Jernbaneverket kontrakt med Reinertsen AS om bygging av den siste grunnentreprisen på Barkåker – Tønsberg, UBT03 Kjelleliaentreprisen. Kontraktsverdien er kroner 46.438.814 (eks mva).

 • Barkåker: planovergang ved Brekke stenges

  Fra mandag 11. april stenges planovergangen ved Brekke. Denne overgangen vil forbli stengt fram til Brekke bro ferdigstilles i desember 2011. Alternativ atkomst til turområdet blir gjennom Jernbaneverkets anleggsområde fra Barkåker sentrum. NB! Av sikkerhetsmessige årsaker vil det ikke være tillatt for gående og syklende å ta seg gjennom anleggsområdet, dette er kun tillatt med bil.

 • Barkåker: planovergang ved Brekke stenges

  Fra mandag 11. april stenges planovergangen ved Brekke. Denne overgangen vil forbli stengt fram til Brekke bro ferdigstilles i desember 2011. Alternativ atkomst til turområdet blir gjennom Jernbaneverkets anleggsområde fra Barkåker sentrum. NB! Av sikkerhetsmessige årsaker vil det ikke være tillatt for gående og syklende å ta seg gjennom anleggsområdet, dette er kun tillatt med bil.

 • Nattarbeider i Tønsberg 2. - 3. april

  Fra lørdag 2. april kl.11:50 til søndag 3. april kl.12:40 innstilles all togtrafikk mellom Oslo S og Stokke. Årsaken er anleggsarbeider flere steder på strekningen Lysaker – Drammen - Tønsberg.

 • Barkåkerveien asfalteres

  Det vil pågå asfaltarbeider på Barkåker 29. og 30. mars. Mellom Sportsveien og Nyveien legges nå det første laget av asfalt, også kalt bærelaget.

 • Informasjonsmøte om Kjelleliaentreprisen

  Som en del av arbeidene med dobbeltsporet Barkåker - Tønsberg, skal det også utføres arbeider med sporet ved Kjellelia. Det er klar for oppstart av Kjelleliaentreprisen og Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte før arbeidene starter.

 • Informasjonsmøte om Kjelleliaentreprisen

  Som en del av arbeidene med dobbeltsporet Barkåker - Tønsberg, skal det også utføres arbeider med sporet ved Kjellelia. Det er klar for oppstart av Kjelleliaentreprisen og Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte før arbeidene starter.

 • Klart for Kjelleliaentreprisen

  Arbeidet med Barkåker – Tønsberg har pågått siden mars 2009, og planlagt åpning er i november 2011. De jernbanetekniske arbeidene er i gang på stort sett hele parsellen. Nå er det klart for oppstart av den siste grunnentreprisen. Her er det ikke mengden arbeid som er utfordringen, men det faktum at arbeidene skal foregå tett inntil og i mellom trafikkert spor.

 • Klart for Kjelleliaentreprisen

  Arbeidet med Barkåker – Tønsberg har pågått siden mars 2009, og planlagt åpning er i november 2011. De jernbanetekniske arbeidene er i gang på stort sett hele parsellen. Nå er det klart for oppstart av den siste grunnentreprisen. Her er det ikke mengden arbeid som er utfordringen, men det faktum at arbeidene skal foregå tett inntil og i mellom trafikkert spor.

 • Jernbanebroen i Tønsberg skal heves

  Vestfold fylkesting vedtok denne uka at den problematiske jernbanebroen ved sentralsykehuset i Tønsberg sentrum skal erstattes med ny og høyere bro. Jernbaneverket har fått oppdraget, og prislappen på 48 millioner dekkes av Stortinget som har avsatt midler i ”Tønsbergpakken”.