Arkiv

 • Vestfoldbanen stenges i seks uker for innkobling av ny strekning

  Jernbaneverket er i ferd med å ferdigstille nytt dobbeltspor Barkåker- Tønsberg. Vestfoldbanen blir derfor stengt mellom Holmestrand og Skien mens sluttarbeidene pågår. Togene erstattes med buss i hele perioden. Banen stenges 23. september kl. 22:20 og 7. november skal det nye dobbeltsporet være klart for trafikk.

 • Vestfoldbanen stenges i seks uker for innkobling av ny strekning

  Jernbaneverket er i ferd med å ferdigstille nytt dobbeltspor Barkåker- Tønsberg. Vestfoldbanen blir derfor stengt mellom Holmestrand og Skien mens sluttarbeidene pågår. Togene erstattes med buss i hele perioden. Banen stenges 23. september kl. 22:20 og 7. november skal det nye dobbeltsporet være klart for trafikk.

 • Den nye fv 540 Barkåkerveien åpner 21. september

  I forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen, parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg, er deler av fylkesvei 540 Barkåkerveien bygget om. Onsdag 21. september åpnes den nye veien for trafikk, samtidig stenges planovergangen i Barkåker sentrum for godt.

 • Den nye fv 540 Barkåkerveien åpner 21. september

  I forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen, parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg, er deler av fylkesvei 540 Barkåkerveien bygget om. Onsdag 21. september åpnes den nye veien for trafikk, samtidig stenges planovergangen i Barkåker sentrum for godt.

 • Eckersbergsgate og Halfdan Wilhelmsens allé midlertidig stengt

  Når Vestfoldbanen først blir stengt i seks uker fra 23. september, utnyttes tiden godt. I tillegg til at dobbeltsporet Barkåker - Tønsberg skal ferdigstilles, skal det også byttes ut to bruer i Tønsberg sentrum. Mens arbeidet med bruene pågår, blir veien under midlertidig stengt for all trafikk.

 • Jernbaneverket med stand på Råstad-dagen

  Lørdag 17. september arrangeres Råstad-dagen for 8. gang. Det er Råstad stasjons venner som står bak arrangementet på Råstad stasjon i Sandefjord. I år stiller også Jernbaneverket med egen stand med informasjon om utbyggingsprosjektene på Vestfoldbanen.

 • Hva skjer i Tønsberg?

  Nytt dobbeltspor Barkåker – Tønsberg skal ferdigstilles i perioden 23. september til 7. november. Mens Vestfoldbanen er stengt blir det hektisk anleggsvirksomhet døgnet rundt for å ferdigstille sporet og gjøre det klart til bruk fra mandag 7. november. Mens arbeidene pågår blir det kjørt buss for tog på strekningen Holmestrand – Skien.

 • Hva skjer i Tønsberg?

  Nytt dobbeltspor Barkåker – Tønsberg skal ferdigstilles i perioden 23. september til 7. november. Mens Vestfoldbanen er stengt blir det hektisk anleggsvirksomhet døgnet rundt for å ferdigstille sporet og gjøre det klart til bruk fra mandag 7. november. Mens arbeidene pågår blir det kjørt buss for tog på strekningen Holmestrand – Skien.

 • Vi er klare!

  Mandag 5. september kom endelig gladmeldingen, da bekreftet samferdselsministeren at det bevilges penger til byggestart for Farriseidet – Porsgrunn i 2012. Prosjektleder Lars A. Tangerås har ventet lenge på denne beskjeden og hans svar til de som lurer er: “Ja, vi er klare!”

 • Hva skjer i Halfdan Wilhelmsens allé ?

  Jernbanebrua og sporet over Halfdan Wilhelmsens allé skal som kjent heves med en meter som en del av trafikkregulerende tiltak rundt sykehuset. Brua er i dag for lav til at busser og lastebiler kan kjøre under, og det har jo skjedd at en og annen lastebil har satt seg fast i et forsøk på å liste seg under.