Store forbedringsarbeider på Østfoldbanen

På Østfoldbanen fra Moss til Kornsjø har det gjennom flere år pågått store arbeider med å forbedre sporet, skifte ut gamle kabler, bygge nye kabelkanaler og bedre dreneringen. Nå er jobben i full gang også fra Halden mot svenskegrensa.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidene med å fornye sporet på Østfoldbanen pågår nå mellom Halden og Kornsjø. Foto: Njål Svingheim (alle)
Det er omfattende arbeider som nå gjør at Østfoldbanen blir mer stabil, får færre feil og bedre kvalitet. Arbeidene omfatter det som i prosjektene kalles «forberdende renseverk» og avsluttes med å kjøre selve ballastrenseverket på strekningene. –Forberedelsene er mer arbeid enn selve kjøringen av ballastrenseverket, sier prosjektleder Håkon Lindberg på Østfoldbanen.

Håkon Lindberg er prosjektleder for sporfornyelsen på Østfoldbanen.Å forberede en strekning ballastrensing omfatter full gjennomgang av baneanlegget; alle grøfter og stikkrenner renskes eller fornyes, alle kabler samles og fornyes, det legges nye kabelkanaler på hele strekningen og alle trær på jernbanens område fjernes. I tillegg skifter man ut alle skap langs linjen for elektriske installasjoner med nye og erstatter hus for vegsikringsanlegg dersom det er nødvendig.

Arbeidene med å fornye Østfoldbanen sørover fra Moss startet opp i mai 2010. Jobben er omfattende, men med mer penger til vedlikehold og fornyelse de siste årene har arbeidene nå kommet godt forbi Halden. –I år skal vi gjennomføre forberedende ballastrens med alt det innbærer fra Tistedal til Prestebakke, sier Håkon Lindberg. Da vil bare siste biten fra Prestebakke til svenskegrensa ved Kornsjø gjenstå til neste år. På hver delstrekning omfatter dette:

  • Bygging av ny kabelkanal langs sporet
  • Utskifting av alle gamle kabler
  • Utskifting alle el-skap
  • Utskifting av hus for vegsikringsanlegg der det trengs
  • Skogrydding
  • Rensk av grøfter og stikkrenner 

Trives med å fornye Østfoldbanen, fra venstre:Håkan Brobekk fra Railcap AS, Raymond Larsen, Jonas Jacobsen og Svein Erik Lunde fra Banedrift AS.

Fra Moss til svenskegrensa på Kornsjø er det 110 kilometer. Hele strekningen skal fornyes og arbeidet pågår altså over flere år. Entreprenør på årets arbeider er østfoldfirmaet Banedrift AS.

Fra gammelt av ligger ofte flere typer kabler nedgravd i pukken langs sporet. Kablene vil dermed bli liggende i veien når ballastrenseverket skal kjøres. Den nye kabelkanalen skal bygges på samme side av sporet hele veien og samtidig med at underlaget for kanalen planeres, blir også linjegrøfta rensket opp. De gamle kablene ligger i pukkballasten på andre siden av sporet og må være intakte inntil de nye kan kobles på som erstatning.

Før renseverket kan kjøres, må det være fritt for hindringer i 80 centimeters bredde utenfor svillene på hver side. - Når grøftene renskes opp blir det også kontroll på vannet, det er noe av det viktigste, forklarer Håkon Lindberg. Vann som ikke dreneres vekk bidrar til å svekke stabiliteten i sporet og at vedlikeholdsbehovet øker.

Kjøringen av selve ballastrenseverket er siste hånd på verket i sporfornyelsen. Ballastrenseverket skal kjøres på Østfoldbanen til høsten. I fjor nådde man til et stykke forbi Sarpsborg med disse arbeidene. Når sporet pakkes etter renseverket blir det så godt som nytt med topp komfort og stabilitet.