Sporfornyelse på Solør- og Rørosbanen

I løpet av helgen fikk Solørbanen nytt spor på en strekning mellom Kirkenær og Namnå. Arbeidene ble utført med sporombyggingstog, og nå står årets store jobb på Rørosbanen for tur.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her er sporombyggingstoget i arbeid mellom Namnå og Kirkenær. Mens toget glir framover skiftes både skinner og sviller. Til slutt tilføres ny pukk og sporet pakkes og justeres. Foto: Jon Lillegjære
I helgen 20 - 22.mai fikk Solørbanen nye skinner, sviller og pukk på en fire kilometer lang strekning mellom Kirkenær og Namnå. Den strekningen som nå har fått nytt spor hadde landets eldste betongsviller. Trafikken på Solørbanen er i stadig vekst og det er derfor nødvendig å oppgradre sporet på strekningen. Godstrafikken på Solørbanen består i stor grad av tunge tømmertog og det kjøres normalt 60 slike tog hver uke.

På Rørosbanen har det over flere år pågått omfattende arbeider for fornye banens svilledekke. i perioden 25.mai til 19.juni skal sporombyggingstoget legge inn hele 31 000 betongsviller over til sammen 18, 6 kilometer spor. Dette omfatter seks delstrekninger mellom Hanestad og Tynset.

Entreprenør med Sporombyggingstoget er Leonhard Weiss GmbH.

Gamle skinner svinges ut til siden samtidig tas de nye inn i sporet. En omfattende logostikk med tilførsel av sviller, skinner og pukk må til for å kjøre sporombyggingstoget. (Foto: Jon Lillegjære)