Sørlandsbanen: Endelig trygg ferdsel på Kleggen

Nå er det endelig trygt å krysse sporet på Kleggen planovergang vest for Gulskogen på Sørlandsbanen. 1.april ble det nye helbomanlegget høytidelig åpnet. Nå kan også alle som bor i området slippe togfløytingen til alle døgnets tider.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Planovergangen på Kleggen vest for Gulskogen på Sørlandsbanen er nå sikret med helbomanlegg. Foto: Njål Svingheim (alle)

Det var stor fest i vårsola da Kleggen planovergang ble offisielt innviet med sitt nye helbomanlegg. Lokalbefolkning, politikere, folk fra Jernbaneverket og pressen var møtt fram for å markere slutten på en mer enn 20-årig kamp for å få sikret planovergangen på Kleggen. Også Jernbanens musikkorps Drammen og Jernbaneverkets egen maskot, Løven Lucas, var på plass og skapte feststemning. – I dag er vi bare veldig glade, sa Marianne Lundteigen som bor i området og som lokalpolitiker har stått i front i arbeidet for å få overgangen sikret.
Signalingeniør Kjetil Hofstad (t.v) og prosjektleder Sigurd Grønningsæter er fornøyde med at anlegget nå er satt i drift.

-På høy tid!
Sigurd Grønningsæter har gjennom en årrekke vært prosjektleder for sikring og sanering av planoverganger. Han kjenner prosjektet helt fra 1990-tallet. – Det er i grunnen merkelig at vi ikke har fått sikret denne overgangen før, sier han. Den ligger på en tett trafikkert jernbanestrekning der togene holder opptil 130 km/t og den utgjør vegforbindelsen til flere husstander. I tillegg ligger den i et tettbygd område slik at togenes fløyting har vært til stor sjenanse. – Jeg er veldig glad for at denne overgangen nå er sikret og at det ikke har skjedd fatale ulykker her, for det har mange ganger vært nære på, legger han til.

Årsakene til at det har tatt så lang tid å få sikret Kleggen planovergang er flere. -Opprinnelig hadde vi bestemt oss for at det skulle bygges en undergang under Sørlandsbanen her, sier Grønningsæter. Dette skjedde som en del av krengetogtiltakene som hadde oppstart mot slutten av 1990-tallet. Etter mye planlegging og mange undersøkelser måtte vi erkjenne at det ikke lot seg gjøre innenfor fornuftige rammer. Grunnforholdene på stedet er for dårlige og en undergang ville blitt altfor komplisert og kostbar. Etter hvert fikk vi gjort nye vurderinger og når de nye bomanleggene av type BUES kom så vi muligheten for å få sikret denne overgangen på en fornuftig måte. Med dette er alle usikrede planoverganger i daglig bruk mellom Drammen og Kongsberg fjernet. Tilbake på Sørlandsbanen mellom Drammen og Stavanger er det nå bare to usikrede planoverganger som er i daglig bruk, opplyser Sigurd Grønningsæter.

Mange hensyn
Signalingeniør Kjetil Hofstad har sammen med kollega Eivind Sætra stått for prosjektering og planlegging av selve vegsikringsanlegget. – Det har vært komplisert å bygge dette anlegget her, sier Hofstad. Denne strekningen har frekvensbaserte (skjøteløse) sporfelt, og det er ikke bygget vegsikringsanlegg av type BUES på slike strekninger før. Det gjorde at vi måtte få på plass slike godkjenninger. Stedet ligger også slik at innkoblingsfeltene må skje i tilknytning til feltene for utkjørsignaler på både Gulskogen og Daler stasjoner. - I tillegg har vi lagt inn en forsinket innkobling for godstog som kjører ut fra Sundland skiftestasjon fordi disse har lavere hastighet. –Men det har vært interessant og spennede å få dette til, sier Hofstad. Vegsikringsanlegget er bygget av Jernbaneverkets signalavdeling på Hokksund.

I tillegg til det nye helbomanlegget er det også bygget landbruksveier på begge sider av sporene i retning Gulskogen der en landbruksovergang dermed kunne legges ned. Pakkeprisen for hele sikringen av trafikken over jernbanen ved Kleggen ligger på mellom sju og åtte millioner kroner.

Fakta

  • Kleggen planovergang ligger ved Pukerud i Drammen kommune. Planovergangen var den siste usikrede planovergang i daglig bruk mellom Drammen og Kongsberg.
  • Nytt helbomanlegg av type BUES (BUES = BahnÜbergangsSicherung, tysk elektronisk anlegg).
  • Helbomanlegg: her må bommene ligge nede før hvitt lys (planovergangen kan passeres) gis for tog
  • Kleggen-prosjektet inkluderer også to jordbruksveier langs sporet og nedleggelse av en jordbruksovergang
  • Sørlandsbanen: ved Sleveland øst for Egersund startes et prosjekt for fjerning av fire planoverganger i år. Deretter vil det vil bare gjenstå to usikrede planoverganger i daglig bruk på Sørlandsbanen.