Snart slutt på å miste spenningen

I løpet av året er 62 kilometer med nytt kontaktledningsanlegg fra Egersund til Sandnes ferdig. Det gamle anlegget fra 1950-tallet er skiftet ut med moderne kontaktledningssystem som tillater flere tog og tyngre tog på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra Bryne stasjon. Nye master og åk er på plass og snart skal ny ledning strekkes. Foreløpig henger kontaktledningsanlegget i de gamle åkene. Foto: Njål Svingheim (alle

- Det 60 år gamle kontaktledningsanlegget på Jærbanen er overmodent for utskifting, sier assisterende prosjektleder Eystein Hillesund. 1400 stålmaster på nye kraftige betongfundamenter er på plass og bærer kontaktledningsanlegget med autotransformatorer som sørger for at spenningen opprettholdes, selv med mange tog og tunge tog på strekningen. -Dette betyr en helt ny og bedre hverdag i togtrafikken, sier Hillesund. Det blir slutt på spenningsfall og hyppige feil som i økende grad har preget det gamle og utslitte anlegget. På Jæren er det også ofte mye vind. Med det gamle anlegget må togene senke hastigheten vesentlig på grunn av at ledningen blåser ut av stilling når vindhastigheten når 20 sekundmeter, mens det nye anlegget er bygget for hele 37 sekundmeter.
Eystein Hillesund

Fullføres i september
Gjennom flere år har arbeidet med nytt anlegg pågått, og i september i år står etter planen det nye anlegget komplett ferdig. Delstrekninger er tatt i bruk etter hvert under anleggsperioden og erfaringene er gode. Sent i 2011 startet jobben med å sette nye fundamenter langs banen fra Kjelland omformerstasjon fem kilometer øst for Egersund og de 62 kilometerne til Sandnes. Stålmastene er montert på disse betongfundamentene som er satt ved hjelp av et eget spesialtog. Det er Baneservice AS som har oppdraget med å fornye kontaktledningen på Jærbanen.

-I midten av mars ble AT-systemet med autotrafoer tatt i bruk for hele strekningen Kjelland – Sandnes og dette fungerer veldig bra, sier Hillesund. Gjennom sommersesongen skal de gjenstående arbeidene utføres før hele strekningen er komplett. Det betyr:

  • Bygging og ferdigstilling av Nærbø stasjon (april)
  • 20 kilometer med strekking av ny kontaktledning fra Varhaug og nordover (mai)
  • Bygging og ferdigstilling av Bryne stasjon (mai + sommerbrudd)
  • Strekking av resterende del av kontaktledningen (alle master er på plass)
  • Komplettering av Egersund stasjon
  • Fullføring av lavspenningsdelen av anlegget, blant annet fjernstyring av brytere for kontaktledningsanlegget

Videre mot Moi
Jærbanen er den første strekningen der gammelt kontaktledningsanlegg blir totalfornyet med autotrafosystem. Også den nybygde dobbeltsporstrekningen langs Mjøsa har dette systemet i drift. Det er også besluttet at fornyelsen av kontaktledningen på resten av Sørlandsbanen skal skje med autotrafo-systemet. Nå i vår starter arbeidet på strekningen fra Kjelland omformerstasjon ved Egersund til Moi. Dette blir dermed neste strekning som får det nye anlegget. Kjelland – Moi har tremaster fra 1950 trenger også sårt en fornyelse. Arbeidet med skogrydding for prosjektet er startet opp og neste del blir å sette fundamenter for nye master.

På høy tid: Nye master er på plass, men fortsatt gjenstår å strekke ny ledning på delstrekninger. Her ses tydelig hvordan de gamle mastene bærer preg av alder og slitasje. 
Fakta om autotrafo-systemet
Jernbaneverket har vedtatt at alle nye baner skal utstyres med systemet med autotransformatorer. Dette gjør at man får et stabilt og godt strømforsyningsanlegg. For hver tiende kilometer er det plassert autotrafoer. AT systemet har et spenningsnivå på -15kV og +15kV i 2 ledere. 15kV mates jevnlig til kontaktledningen. -Transformatorene sørger også for at spenningstapet ut fra trafoene blir mindre enn det er i dag.

Brusand stasjon er en av stasjonene der alt er ferdig, men nye masker, åk og ny plattformbelysning.


Slike autotrafoer står med ca 10 kilometers mellomrom og sørger for å holde spenningen oppe.

I toppen av de nye mastene henger ledningene for -15kV og + 15kV.

Entreprenøren Baneservice har fortsatt noen intense arbeidsperioder igjen før hele anlegget er komplett og ferdigstilt.