Omfattende sommerarbeider på Oslo S

Natt til lørdag 25. juni starter en seks uker lang arbeidsperiode på Oslo S. I løpet av sommeren skal det gjøres oppgraderingsarbeider for 160 millioner kroner. Arbeidene vil få konsekvenser for togtrafikken i første og siste uke av perioden.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I uke 26 og uke 31 vil det bli mer omfattende konsekvenser for de reisende. I uke 26 stenges Østfoldbanen fra Oslo S til Ski, mens i uke 31 stenges i tillegg til Østfoldbanen også strekningene fra Oslo S til Grefsen, Bryn og Lillestrøm. På de stengte strekningene erstattes togtrafikken med alternativ transport med buss og t-bane.

Uke 27 til og med uke 31 er Østfoldbanen østre linje stengt mellom Oslo S og Kråkstad/Mysen/Rakkestad.
Les mer på nsb.no 

På de øvrige strekningene vil togene gå i normale sommerruter inn og ut av Oslo S. Togene vestover mot Asker og Drammen vil gå som normalt fra Oslo S i hele perioden det jobbes. 

I uka etter fellesferien blir både Brynsbakken og Østfoldbanen ut av Oslo S stengt for togtrafikk.

Fornyelse

Arbeidene på Oslo S i sommer er en del av fornyelsen av infrastrukturen i Osloområdet og byggingen av nye spor for Follobanen og Østfoldbanen inn mot stasjonen. Målet er å få ned antall feil som skaper dårlig punktlighet i togtrafikken og å øke kapasiteten på stasjonen for å få til en bedre trafikkavvikling. Follobanen er landets største samferdselsprosjekt og skal bedre kapasiteten på jernbanen sørøst for Oslo i retning mot Ski.

Omfattende arbeider

Jernbaneverket skal i sommer bytte ut spor og strømforsyningsanlegget på en tredjedel av Oslo S, samtidig som Follobanen skal utføre grunnarbeider (spunting) langs Østfoldbanen ut av Oslo S. Spuntingen forbereder byggingen av nye kulverter (korte tunneler) inne på Oslo S. I sommer fortsetter også byggingen av en betongtunnel mellom Bispegata og Ekebergåsen som vil knytte Follobanens lange tunnel til Oslo S.

Tiltakene er så omfattende og henger sammen på en slik måte at det må arbeides sammenhengende i seks uker.

Også denne sommeren skal den store Kirov-krana brukes til å bytte sporveksler på Oslo S.

Må stenge

I forbindelse med anleggsarbeidene på Follobanen må deler av det jernbanetekniske anlegget på Østfoldbanen ut av Oslo S rives. Dette bygges så opp igjen i uke 31 i forbindelse med avslutningen av anleggsarbeidene. I samme uke stenges sporene i Brynsbakken fordi det her skal bygges nye kjøreledninger på en del av strekningen. I tillegg skal signalanlegget testes før togene igjen kan begynne å bruke den del av stasjonen som er fornyet. For at disse arbeidene og testene skal gjøres raskt og sikkert, er det nødvendig å stenge togtrafikken både på Østfoldbanen og i Brynsbakken inn mot Oslo S.

Bedre togtilbud

Fornyelse og oppgradering av de tekniske anleggene på Oslo S skal være ferdig ved inngangen av 2018. Etter dette vil Oslo S berøres av utbyggingen av Follobanen fram til prosjektet er ferdig i 2021. Da vil en mer effektiv sentralstasjon og en ny, rask togforbindelse til Ski mot Østfold gjøre det mulig å utvikle et enda bedre kollektivtilbud i form av flere togavganger og raskere tog til en voksende befolkningen rundt hovedstadsområdet.

Dette skal skje

I løpet av seks uker i sommer skal det skje omfattende arbeider på Oslo S:

Grunnarbeider:

 • Spunting og kalk- sementstabilisering (Follobanen)

Spor:

 • Bytte av 5 enkle sporveksler
 • Bytte av 5 doble kryssveksler (DKV)
 • Bytte av 2 sporkryss
 • Bytte av 1 200 meter spor
 • Masseskifte av 2 600m3 ballastpukk

Strømforsyning:

 • Bytte av 2 600 meter kontaktledning
 • 15 nye master
 • 12 nye åk
 • Legging av 1 700 meter ny kabel
 • Fjerning av gammel kabel
 • Ny sporvekselvarme for 10 sporveksler
 • Ny arealbelysning i åk

Signalanlegg

 • Rivning av ca. 45 000 meter signalkabel
 • Legging av 62 500 meter nye signalkabler
 • Montering av 20 nye drivmaskiner til sporveksel
 • Fire nye tekniske skap
 • Ombygging av 24 sporfelter
 • Sluttkontroll av signalanlegget