Numedalsbanen i drift igjen

Onsdag 4.mai gikk det første tømmertoget fra Flesberg på Numedalsbanen på to år. Banen har vært stengt mens alle svillene på den 30 km lange strekningen fra Kongsberg er skiftet ut.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Første tog ankommer Flesberg på mer enn to år. Foto: Njål Svingheim (alle)
-Det er en stor jobb som det nå endelig settes punktum for, sier banesjef Terje Øygarden på Sørlandsbanen øst som Numedalsbanen sorterer under. Da et flistog sporet av etter påske i 2014, ble det klart at vi måtte gjennomføre omfattende arbeider dersom trafikken på banen skulle komme i gang igjen. Det var ingen selvfølge at Jernbaneverket skulle bruke så store ressurser på denne strekningen, men etter god dialog og kontakt med lokalt næringsliv ble det bestemt at arbeidet skulle gjennomføres. Det er nå skiftet ut 50 000 sviller fra Kongsberg til Flesberg. I tillegg er det kjørt sporpakking, sporjustering og ballastfordeling. På Flesberg stasjon er det utført svillebytte i fire sporveksler og gjennomført stikkbytte av sviller i sidesporene. Fortsatt gjenstår en mindre jobb med å bytte 450 sviller i uttrekksporet fra Flesberg mot Rollag, men nå er banen åpen og klar for trafikk.

Avgjørende for lokalt næringsliv
-Vi er svært glad for at banen nå er gjenåpnet for trafikk helt fram hit til Flesberg, sier daglig leder ved Moelven Numedal, Rune Frogner. Jernbanen er et være eller ikke være for oss og vi har hele tiden vært avhengig av å vite at banen gjenåpnes hit. I mellomtiden er det meste av flistransportene fra bedriften besørget av biler som har kjørt til Sokna for opplasting på tog der, mens tømmertransporten har blitt lastet opp på tog på Svene etter at Numedalsbanen ble klar for trafikk dit høsten 2014. – Det at banen nå er klar for trafikk er utrolig viktig, ikke bare for oss, men for hele skogbruket i Numedal, sier Frogner.

Nils-Petter Undebakke representerer skogeierne i Numedal, han sier at skogbruket i distriktet er helt avhengig av å kunne sende tømmeret med tog. –Transportveien til mottakerne i Sverige er så lang at dette er eneste mulighet for lønnsom skogsdrift i distriktet. Tømmeret som hogges i Numedalskommunene fordeler seg på sagtømmer som for det meste blir til trelast ved Numedal bruk, og massevirke som må sendes til industribedrifter i Sverige. Produksjonen ved bruket avgir også store mengder flis som det er helt nødvendig å få solgt, og også denne transporten går med tog til Sverige. Numedalsbanens andre store kunde er Svene Pukkverk. –Omtrent 30-40% av det vi produserer går ut med tog, sier daglig leder Geir Marstein ved Svene pukkverk. Da banen var stengt mistet vi tilsvarende mengde i omsetning, så dette er svært viktig også for oss, sier Marstein.
Banesjef Terje Øygarden (tv), Flesberg-ordfører Oddvar Garaas (SP), stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (SP), daglig leder ved Svene pukkverk Geir Marstein, skogbruker Nil Petter Undebakke og daglig leder ved Moelven Numedal Rune Frogner var alle med å markere gjenåpningen av banen for trafikk 4.mai.

Første tog Lokfører Lars Andersen (tv) og Bjørn Ellingsen fra Grenland Rail kjørte det første toget. Lokfører Lars Andersen (tv) og Bjørn Ellingsen fra Grenland Rail kjørte det første toget.
Det første tømmertoget fra Flesberg ble kjørt av togselskapet Grenland Rail AS som kjører transportene etter avtale med svenske Rush Rail AB. Toget besto av en TMZ-maskin og 20 store tømmervogner. Fra Kongsberg fikk toget et elektrisk lok spent foran. –Banen virker nå veldig fin å kjøre på, sier lokfører Lasse Andersen. Med seg på turen hadde han Bjørn Ellingsen som sørget for skifting av vogner og betjening av sporveksler. – Med et så stort tog så blir det en del skiftebevegelser her på Flesberg, sier Ellingsen. –Men vi får det til, smiler det to.

 Fakta Numedalsbanen:

  • Opprinnelig 92,9 km fra Kongsberg til Rødberg, åpnet 1927
  • Bygget vesentlig pga transportbehov til kraftanleggene i Nore
  • Persontrafikk innstilt fra 1/1 1989
  • Rollag - Rødberg (45 km) fredet
  • Kongsberg - Rollag beholdt for godstrafikk, men kun i bruk til Flesberg
  • Kongsberg - Flesberg (30 km) nå ferdig opprustet
  • Formelt er denne strekningen idag et skifteområde underlagt Kongsberg stasjon.