Aker Solutions skal bytte bru ved Egersund

Jernbaneverket har nå inngått kontrakt Aker Solutions om utskifting av jernbanebrua Launes I på Sørlandsbanen ved Egersund. Brua er i dårlig stand og skal skiftes ut i slutten av august i år.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Launes bru 1 er i dårlig stand og skal skiftes ut. (foto: Njål Svingheim)
Kontrakten er på 35,1 millioner kroner eks mva, og omfatter alle arbeider som inngår i tiltaket, også de jernbanetekniske arbeidene.

Den eksisterende fagverksbrua i stål er en av tre bruer på Launes og denne kontrakten gjelder utskifting av Launes I. Den gamle brua skal skiftes ut med ei ny traubru i stål som vil få et spenn på ca 35 meter.
-Samtidig skal landkarene på begge sider av sundet forsterkes med stålkjernepeler som bores ned til fjell, opplyser områdedirektør Stian Wesøy i Jernbaneverket sør. Disse og andre forberedende arbeider vil bli utført i løpet av et planlagt seks-ukers brudd i trafikken på Jærbanen i juni/juli.

Den nye stålbrua skal produseres ferdig på Aker Solutions sitt verft i Egersund, og skal deretter fraktes på lekter ut til Launes. I løpet av en 72-timers togfri periode i slutten av august, skal den eksisterende brua løftes ut og fjernes, og den nye brua løftes inn og monteres på plass. Løfteoperasjonene vil bli utført med et stort sjøgående kranfartøy.

Arbeidene vil bli administrert fra Aker Solutions sitt verft i Egersund og Aker Solutions har inngått et samarbeid med det lokale entreprenørfirmaet Bertelsen & Garpestad om utførelsen av selve anleggsarbeidene på Launes. I tillegg vil flere andre underleverandører vil også bli involvert i entreprisearbeidene.

Denne kontrakten omfatter altså kun utskifting av brua Launes 1, som er en av totalt tre bruer på Launes. Jernbaneverket har også igangsatt planlegging av ytterligere tiltak knyttet til brua Launes 3, som ble påført skader under uværet Synne i desember 2015. Disse tiltakene er planlagt gjennomført i løpet av 2017.

Det ligger tre stålbruer etter hverandre ved Launes. Jernbaneverket planlegger også tiltak knyttet til bru Launes 3 som ble skadet under storflommen i desember 2015. Disse tiltakene planlegges utført i 2017. (Foto: Njål Svingheim)