Vedlikeholdssaker 2016

 • Vossebanen: Sikring mot vann, ras og utglidninger

  Gjennom fem år nå så har Jernbaneverket arbeidet med å sikre Vossebanen så godt som mulig. Det dreneres, renskes, rassikres og bygges flomsikring. Banen blir gradvis tryggere, men rasfaren blir man ikke kvitt.

 • Snart slutt på å miste spenningen

  I løpet av året er 62 kilometer med nytt kontaktledningsanlegg fra Egersund til Sandnes ferdig. Det gamle anlegget fra 1950-tallet er skiftet ut med moderne kontaktledningssystem som tillater flere tog og tyngre tog på strekningen.

 • Bergensbanen: Storoffensiv for fjerning og sikring av planoverganger

  Jernbaneverket går nå i gang med å fjerne eller sikre gjenværende planoverganger på Bergensbanen. En ny handlingsplan er klar og første delstrekning blir Hønefoss – Haversting der jobben starter i år.

 • Jærbanen gjøres mer robust

  I Rogaland pågår et omfattende prosjekt for å gjøre jernbanen mer robust. Arbeidet har pågått i flere år og gir en betydelig bedre standard på den vestligste delen av Sørlandsbanen.

 • Anleggsarbeid stengjer Vossebanen midt på dagen i tre veker

  I perioden 4.4.-21.4. 2016 skal det utførast viktige fornyings- og vedlikehaldstiltak på Vossebanen. Derfor blir strekninga stengd for togtrafikk måndag-fredag i tidsrommet 9.05-15.30, og det blir sett inn bussar i staden.

 • Sørlandsbanen: Endelig trygg ferdsel på Kleggen

  Nå er det endelig trygt å krysse sporet på Kleggen planovergang vest for Gulskogen på Sørlandsbanen. 1.april ble det nye helbomanlegget høytidelig åpnet. Nå kan også alle som bor i området slippe togfløytingen til alle døgnets tider.

 • Vedlikeholdsoversikt 2016

  I 2016 skal Jernbaneverket drifte, vedlikeholde og fornye jernbanenettet for 8,3 milliarder kroner. Det betyr et rekordhøyt aktivitetsnivå og at etterslepet i vedlikeholdet blir redusert for andre året på rad. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Bergens-, Dovre-, og Sørlandsbanen, samt på jernbanen i og gjennom Oslo-området.

 • Lieråsen tunnel skal fornyes

  Lieråsen tunnel på Drammenbanen har stor trafikk og trenger en større rehabilitering. Tiltakene vil gå over flere år og er så langt beregnet å koste 769 millioner kroner.