Vedlikeholdssaker 2016

 • Omfattende sommerarbeider på Oslo S

  Natt til lørdag 25. juni starter en seks uker lang arbeidsperiode på Oslo S. I løpet av sommeren skal det gjøres oppgraderingsarbeider for 160 millioner kroner. Arbeidene vil få konsekvenser for togtrafikken i første og siste uke av perioden.

  Ingressbilde viser kran som arbeider på Oslo S.
 • Ofotbanen: Travel sommer

  Det aller meste av fornyelse og forebyggende vedlikehold på Ofotbanen gjennomføres i løpet av en 12-ukers sommersesong. Selv om banen er kort er slitasjen stor og mange brikker må på plass på kort tid for holde standarden oppe.

 • Bedre bane i Gudbrandsdalen

  - Flom-pengene og den økte vedlikeholdsinnsatsen har betydd et enormt løft for Dovrebanen gjennom Gudbrandsdalen, sier faggruppelederne på linjen og signal. I år kommer ytterligere forbedringer på plass.

 • Bedrer utsikten for Raumabanen

  Jernbaneverket gjennomfører omfattende skogrydding langs Raumabanen. –Banen har en viktig funksjon også som turistbane og reiselivsprodukt så vi satser nå skikkelig på å bedre utsikten fra toget, sier faggruppeleder Rune Lotten på Raumabanen.

 • Sørlandsbanen: Hunsdalen viadukt rehabiliteres

  I dalsiden høyt over Konsmo i Vest-Agder ligger Hunsdalen jernbaneviadukt. Nå pågår et omfattende arbeid med å rehabilitere den gamle betongviadukten.

 • Sporfornyelse på Solør- og Rørosbanen

  I løpet av helgen fikk Solørbanen nytt spor på en strekning mellom Kirkenær og Namnå. Arbeidene ble utført med sporombyggingstog, og nå står årets store jobb på Rørosbanen for tur.

 • Store forbedringsarbeider på Østfoldbanen

  På Østfoldbanen fra Moss til Kornsjø har det gjennom flere år pågått store arbeider med å forbedre sporet, skifte ut gamle kabler, bygge nye kabelkanaler og bedre dreneringen. Nå er jobben i full gang også fra Halden mot svenskegrensa.

 • Bergen stasjon pusses opp

  På Bergen stasjon vil det gjennom sommeren pågå arbeider med de store stålbuene i toghallen. Samtidig pågår også opprusting av fasade, vinduer og dører i publikumsarealene.

 • Aker Solutions skal bytte bru ved Egersund

  Jernbaneverket har nå inngått kontrakt Aker Solutions om utskifting av jernbanebrua Launes I på Sørlandsbanen ved Egersund. Brua er i dårlig stand og skal skiftes ut i slutten av august i år.

 • Numedalsbanen i drift igjen

  Onsdag 4.mai gikk det første tømmertoget fra Flesberg på Numedalsbanen på to år. Banen har vært stengt mens alle svillene på den 30 km lange strekningen fra Kongsberg er skiftet ut.