Trøbbel i Lieråsen

To ganger på en uke har feil i Lieråsen tunnel ført til store forsinkelser og problemer i ettermiddagsrushet. Her kan du lese om årsaken til problemene og hva som gjøres for unngå nye hendelser.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Lieråsen tunnel, vestre portal. (Foto: Njål Svingheim)
-Vi beklager sterkt at det to ganger den siste tiden har oppstått feil som har rammet begge sporene og dermed ødelagt trafikkavviklingen i ettermiddagsrushet, sier banesjef på strekningen, Bjørn Ståle Varnes. Feilene har begge gangene vært relatert til sporvekseldrivmaskiner på Eriksrud stasjon inne i Lieråsen tunnel. Eriksrud er en stasjon i teknisk forstand der tog kan skifte spor.

Lieråsen tunnel er 10,7 kilometer lang. Tunnelen er dobbeltsporet og har tett togtrafikk. Alle tog til Drammen, Vestfold, Sørlandet og Bergensbanen, samt Flytoget kjører gjennom tunnelen. Det betyr at det skal lite til før en feil på spor, kontaktledning eller signalanlegg får omfattende konsekvenser. Det finnes ingen omkjøringsmuligheter med unntak for Bergensbanens tog som kan kjøres over Roa til Hønefoss. Lieråsen tunnel åpnet i 1973 og fikk en sikkerhetsmessig oppgradering tidlig på 2000-tallet med blant annet nødlys, kommunikasjon og tverrslag med rømningsveg. Det legges planer for gjennomføring av en omfattende oppgradering av den jernbanetekniske standarden i tunnelen i løpet av noen år, dette omfatter både bytte av spor og kontaktledning. Det aller meste av de jernbanetekniske anleggene i tunnelen er fortsatt de samme som ved tunnelens åpning.

Feil på Eriksrud
Torsdag 13 august og tirsdag 18.august oppsto det feil som rammet begge sporene i tunnelen omtrent til samme tidspunkt, ved 1430-tiden, altså like før ettermiddagsrushet. 13.august ble feilen etter alt å dømme utløst av at ett eller annet på et passerende tog eller maskin hadde tatt borti dekselet over sporvekseldrivmaskinen og slik skadet også tilkoplingen til drivmaskinen. 18.august oppsto så samme type feil på nytt, uten noe som tyder på at årsaken var en ytre påkjenning.

Jernbaneverket har planer for avvikshåndtering dersom ett spor blir stengt og dersom begge spor blir stengt. Ved enkeltsporet drift må man tynne ut togtrafikken, men kan fortsatt kjøre en del avganger gjennom tunnelen i begge retninger. Ved feil som rammer begge spor, må togene snu i henholdsvis Asker østfra og Drammen vestfra. Mellom disse stasjonene må det da kjøres busser. Det trengs svært mange busser for å få fram alle togpassasjerene i en slik situasjon og det tar naturlig nok tid for NSB å få et slikt bussopplegg på plass. Derfor er det stor oppmerksomhet på å holde tunnelen i drift og åpen for trafikk til en hver tid.

Årsak til feilene
Sporvekseldrivmaskinene har fire tilkoplinger som alle må fungere for at sporvekselen skal kunne legges over. Ved begge tilfellene har en av koplingene røket og forårsaket at sporvekselen har blitt liggende i midtstilling og dermed ute av kontroll. Dermed har man ikke kunne kjøre tog på noen av sporene før feilen er rettet. Alle koplingene ble selvfølgelig sjekket etter den første feilen sist torsdag, men nå skjedde dessverre det samme igjen. Dermed må det gjennomføres andre tiltak.

Tiltak
-Vi bytter nå alle koplingene på alle de fire sporvekslenes drivmaskiner inne Lieråsen. Ledningstypen byttes ut fra såkalt fleksibel ledning til ledning med helkjernetråd. Samtidig vil vi følge opp med ekstra hyppige kontroller på stedet. Vi framskynder også en planlagt omfattende kontroll av sporvekselene i Lieråsen, sier banesjef Varnes.

Feilkilde fjernes på Drammen stasjon
En annen feil som har oppstått flere ganger er på sporveksel 45 på Drammen stasjon. Denne er en såkalt dobbel kryssveksel og er av vital betydning for trafikkavviklingen på stasjonen. Dersom denne vekselen ikke fungerer, får vi bare benyttet ett spor på Drammen stasjon vestfra, med store problemer som følge, sier Varnes. Derfor er jeg glad for å fortelle at denne sporvekselen skal byttes ut i begynnelsen av september, sier han.